Samoprzylepna mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową. 
Zewnętrzna izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych (HVAC).

Inne zastosowania:
- izolacja rurociągów
- izolacja zbiorników i cystern
- izolacja wymienników ciepła
- ochrona instalacji wodnych (hydranty, rurociągi, zbiorniki, zawory) przed zamarzaniem w zimie.

​Warstwa kleju pozwala skrócić czas montażu oraz eliminuje konieczność użycia dodatkowych elementów montażowych.
Ventilam Alu Plus

Główne zalety

właściwości termiczne
stała grubość dzięki lamelowemu układowi włókien
dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie folią aluminiową
łatwy i szybki montaż dzięki warstwie samoprzylepnej

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja 
Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Deklaracja zgodności nr 105

Kod oznaczenia:

MW-EN 14303- T5-ST(+)510-AW0,5 - DLA GRUBOŚCI 20-40 mm

MW-EN 14303- T5-ST(+)510-AW0,8 - DLA GRUBOŚCI 50 mm

Klasyfikacja ogniowa: F

Współczynnik przewodzenia ciepła w zależności od średniej temp. izolacji λD

Parametry 
Zawartość całkowita siarki - 0,10%
Temperatura pracy ze względu na warstwę kleju: 50°C
Temperatura montażu: od +5°C do +35°C

Przed montażem maty kanał powinien być oczyszczony i odtłuszczony.

 

śr. temp. [oC] wsp. przewodzenia ciepła [W/mK]
10 0,039
50 0,047
100 0,060
150 0,077

Dostępne warianty produktu

_

Nr produktu Grubość Długość Szerokość
101748120 20 12000 1000
101748130 30 8000 1000
101748140 40 6000 1000
101748150 50 5000 1000
Produkt dostępny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS (paleta).