Płyta z wełny szklanej, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym.
Płyta przeznaczona jest do stosowania w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych, tłumików akustycznych, central klimatyzacyjnych, agregatów wentylacyjnych, komór tłumiących i pomieszczeń, w których należy obniżyć poziom hałasu. 

Płyty posiadają Atest Higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Ventilux 6335

Główne zalety

efektywna izolacja termiczna
walory akustyczne
atestowane do zastosowań wymagających sprawdzonej jakości

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja 

Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013)
Kod wyrobu:
dla gr. 25-49 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,55
dla gr. 50-99mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,95
dla gr. 100 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW1,0
Aprobata techniczna: AT/2006-02-1578-01
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0
Parametry 
Maksymalna temperatura stosowania:
tmax = 250oC (od strony wełny),
tmax = 80oC (od strony welonu)
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,032 W/mK

Dostępne warianty produktu

_

Nr produktu Grubość Długość Szerokość Cena [zł/m2]
101242011 25 2000 1200 35.20
101242018 30 2000 1200 40.00
101242015 50 2000 1200 44.70
101242016 100 2000 1200 69.80