Ocenę przydatności zalanej lub zawilgoconej wełny powinno się przeprowadzić na budowie/miejscu składowania lub zamontowania produktu. W tym celu prosimy o kontakt z regionalnym Doradcą Techniczno-Handlowym.
Back to FAQ list