Udostępniamy opracowane przez ekspertów ISOVER w języku angielskim kompendium wiedzy o izolacjach przemysłowych.
Zachęcamy do pobierania opracowania ISOVER Industry Insulation Technical Manual - format pdf, ok. 82MB.

W dokumencie opracowanym przez inżynierów ISOVER specjalizujących się we właściwościach i zastosowaniu izolacji w przemyśle, skupiono się szczególnie na aspektach związanych z parametrami termicznymi, efektywnością energetyczną (rurociągi, zbiorniki itp.) zagadnieniami akustyki, ale też i bezpieczeństwa pożarowego, w którym to aspekcie wełna mineralna szklana i skalna zdecydowanie przewyższa materiały izolacyjne stosowane zamiennie z nią w budownictwie. Dodatkowe zagadnienia omówione w tym wyjątkowym wydawnictwie obejmują też ochronę przed korozją, co ma ogromny wpływ na trwałość konstrukcji i przełożenie na koszty eksploatacji oraz koszt i częstotliwość koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Uwzględniono także zagadnienia wpływu konstrukcji i instalacji na środowisko, co obecnie jest nie tylko częścią polityki zrównoważonego rozwoju wdrażaną w wielu zakładach przemysłowych, ale też i podlega regulacjom prawnym na poziomie krajoym i międzynarodowym.

Omówione zostały rozwiązania ISOVER z wełen mineralnych szklanych i skalnych, a także rodzina produktów ULTIMATE o szczególnie wysokich parametrach do trudnych zastosowań. Oprócz podstawowych walorów w zakresie termiki, akustyki czy odporności ogniowej, uwzględniono specjalistyczne parametry związane ze stosowaniem materiałów izolacyjnych w wysokich temperaturach (oraz wartości tych parametrów dla różnych zakresów temperatur - w tym bardzo wysokich i bardzo niskich), mające wpływ na dodatkowe zjawiska fizyczne. Istotnym aspektem jest też w przypadku izolacji technicznych sposób wykończenia materiału - welony, warstwy samoprzylepne, metalowe siatki wzmacniające, mające kolosalny wpływ na efektywność i trwałość rozwiązania.

W opracowaniu ISOVER Industry Insulation Technical Manual znajdziemy odniesienia do norm i informacje o certyfikatach uzyskanych przez rozwiązania ISOVER w wyniku specjalistycznych badań. Dla lepszego zrozumienia opisanych właściwości materiału izolacyjnego wydawnictwo zawiera też zwięzły podręcznik teorii izolacji termicznej i akustycznej, a w części poświęconej efektywności energatycznej koncentruje się na wymiernych korzyściach z prawidłowo zaprojektowanej i zamontowanej izolacji.

Aby rozpocząć pobieranie pliku, prosimy o podanie adresu e-mail.

 
Izolacje przemysłowe - kompendium Industry Insulation

Administratorem Twoich danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych