izolacje techniczne
1 min

Detale CAD - ISOVER HVAC

Kanał HVAC i izolacje ISOVER

1. Izolacja wewnętrznych stalowych kanałów wentylacyjnych od wewnątrz

1.01 Izolacja wewnętrznego stalowego kanału wentylacyjnego od wewnątrz
 

2. Izolacja wewnętrznych stalowych kanałów wentylacyjnych / klimatyzacyjnych od zewnątrz

2.01 Izolacja kanału prostokątnego matą lamelową za pomocą szpilek

2.02 Izolacja kanału prostokątnego samoprzylepną matą lamelową

2.03 Izolacja kanału o przekroju okrągłym matą lamelową

2.04 Izolacja kanału o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową