MAŁOPOLSKIE (region 16)

Izolacje budowlane

Regionalny doradca sprzedaży

Renata Barcik | tel. 602 421 219 | e-mail renata.barcik@saint-gobain.com

Krzysztof Sacharzec | tel. 602 420 848 | e-mail krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com

Michał Wójcik | tel. 605 977 837 | e-mail michal.wojcik@saint-gobain.com

Regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej

Bogdan Tułacz | tel. 668 311 537 | e-mail bogdan.tulacz@saint-gobain.com

Regionalny doradca projektowy

Rafał Spyrka | tel. 664 907 728 | e-mail rafal.spyrka@saint-gobain.com

Menedżer ds. kluczowych klientów

Piotr Gąsior | tel. 668 311 556 | e-mail piotr.gasior@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta - izolacje budowlane

Agnieszka Nowacka | tel.  459 595 381 | e-mail agnieszka.nowacka@saint-gobain.com

Joanna Szczubiał | tel.  459 595 382 | e-mail joanna.szczubial@saint-gobain.com

Izolacje techniczne i przemysłowe

Regionalny doradca sprzedaży - izolacje techniczne

Maciej Żebracki - tel. 605 977 808 | e-mail maciej.zebracki@saint-gobain.com

Regionalny doradca techniczno-handlowy - izolacje przemysłowe

Rafał Trajdos - tel. 728 929 446 | e-mail rafal.trajdos@saint-gobain.com

Krajowy koordynator sprzedaży – dachy płaskie, hale i izolacje specjalne OEM

Piotr Czekała | tel. 662 155 993 | e-mail piotr.czekala@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta - izolacje techniczne, OEM, dachy płaskie

Agnieszka Nowak - tel. 32 33 96 414 | e-mail agnieszka.nowak@saint-gobain.com