dla wykonawców
innowacje
izolacja termiczna
3 min

Kalkulatory wełny ISOVER

Aplikacja ISOVERPL

Aby ułatwić wybór najwłaściwszego materiału izolacyjnego dla danego budynku nowego lub remontowanego, a także dobór grubości zapewniającej zgodność z aktualnymi Warunkami Technicznymi, ISOVER udostępnia w swej aplikacji mobilnej ISOVERPL kalkulator cieplny. Na dalszym etapie inwestycji - gdy już wiemy, jaką wełnę należy kupić - możemy skorzystać z kalkulatora rolek i paczek, który pomoże przeliczyć powierzchnię dachu czy ściany na odpowiednią ilość opakowań jednostkowych.

Kalkulator cieplny w aplikacji ISOVERPL

Jaką wełnę wybrać na poddasze, a jaką na ściany? Jak gruba warstwa jest potrzebna?

Pierwszy z kalkulatorów dostępnych w aplikacji ISOVERPL umożliwia wyznaczenie wartości współczynnika przenikania ciepła U (wymagane wg norm prawa budowlanego) dla przegród tworzących kopertę budynku – dachów skośnych, dachów płaskich, ścian zewnętrznych oraz stropów garaży. Przegrody te oddzielają wnętrze budynku od zewnętrza, w związku z tym jednym z kluczowych parametrów jest dla nich izolacyjność termiczna, mająca zasadniczy wpływ na efektywność energetyczną i komfort cieplny.

Krótko mówiąc: dzięki właściwej izolacji możemy sporo zaoszczędzić na ogrzewaniu i klimatyzacji, a w domu mieć taką temperaturę, jaką lubimy.

Po uruchomieniu w aplikacji mobilnej ISOVERPL sekcji kalkulator cieplny, wybieramy przykładowo dach skośny, po czym dobieramy z listy produkt do izolacji między krokwiami i określamy, jaką grubość chcemy sprawdzić. Tak samo postępujemy przy doborze wełny pod krokwiami – dobór produktu i jego grubości. W zależności od tego, jakie wełny i w jakich grubościach wybraliśmy, poniżej otrzymujemy wynik w postaci uzyskanej wartości U i jej odniesienia do wartości referencyjnej, za którą przyjęto wartość wymaganą w prawie budowlanym dla budynków obowiązującą od roku 2021.

Wyznaczana wartość U odnosi się do całej przegrody – w tym przypadku dachu skośnego – obejmującej także dachówki, folie wiatro- i paroizolacyjne, płyty gipsowo-kartonowe, obliczenia uwzględniają też opór przejmowania ciepła na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni przegrody. W przypadku dachu płaskiego uwzględniono wpływ membrany, stropu żelbetowego i tynku na parametry przegrody. Dzięki temu wyznaczone orientacyjne wartości U stają się bardziej miarodajne.

Analogicznie działa mechanizm wyznaczania wartości U dla pozostałych przegród, przy czym w przypadku dachów płaskich umożliwia dobór całych zestawów, bądź też samodzielne zestawienie dostępnych produktów, a w przypadku stropów garaży – umożliwia wybór między obliczeniami dla stropu w garażu otwartym a stropem nad pomieszczeniem nieogrzewanym.

Kalkulator rolek i paczek w aplikacji ISOVERPL

Kalkulator rolek i paczek

Gdy jest nam za gorąco lub za zimno – myśli się trudniej, o przeliczaniu metrów kwadratowych nie wspominając.

Tymczasem nawet w przyjaznych temperaturach kalkulator w aplikacji ISOVERPL błyskawicznie zdejmie nam z głowy parę kwestii:
- wskaże, jaki produkt możemy wybrać do dachu skośnego, jaki do płaskiego, a jaki np. do ściany działowej, dając też wybór dostępnych grubości
- wyliczy, ile sztuk (rolek, paczek czy palet) wybranego produktu potrzebne jest, aby szczelnie zaizolować podaną mu powierzchnię przegrody
- w obliczeniach uwzględni sztukę prawidłowego izolowania bez mostków termicznych - w przypadku poddaszy oznacza to wyznaczenie dwóch warstw (między krokwiami, pod krokwiami), podobnie w przypadku dachu płaskiego (zalecane 2 warstwy, łączące izolacyjność termiczną z parametrami mechanicznymi)

Z taką wiedzą możemy już spokojnie uzgadniać szczegóły z firmą wykonawczą, której chcemy powierzyć ocieplenie naszego domu, bądź prosić o ofertę jednego lub kilku dystrybutorów oferujących asortyment wełen ISOVER.