Aku-Płyta Mini
Produkt stworzony głównie do izolacji akustycznej  w systemach tzw. lekkiej zabudowy – jego wymiary (grubość i szerokość płyt) odpowiadają szerokości profili stalowych oraz ich standardowemu rozstawowi.
 Mniejsza wysokość płyt to korzyść dla użytkownika w postaci wygodnego pakowania do bagażnika przeciętnegosamochodu.

Doskonałe parametry akustyczne wyrażone deklarowanym współczynnikiem pochłaniania dźwięku pozwalają na uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności akustycznej przegród budowanych wznoszonych przy wykorzystaniu Aku-Płyty.

ZASTOSOWANIE
Izolacja akustyczna:
- lekkich ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin i obudów ściennych.
Produkt można wykorzystywać również jako izolację termiczną i akustyczną:
- ścian murowanych warstwowych,
- ścian o konstrukcji szkieletowej (drewnianej i stalowej),
- ścian osłonowych hal jako wypełnienie profilowanych blach i kaset,
- podłóg na legarach.
Aku-Płyta Mini

Główne korzyści

efektywna izolacja akustyczna
niepalność
dopasowanie do standardowych wymiarów profili suchej zabudowy

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja

Norma: PN-EN 13162:2013-05 (IDT. EN - 13162:2012)
Kod wyrobu:
- dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5
- dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła:

λD = 0,037 W/mK
Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku aw
- dla produktu w grubości 50-74mm - 0,9
- dla produktu w grubości 75-180mm - 1,0