Izolacja termiczna dachów płaskich. Produkt przeznaczony do szczególnie wysokiego obciążenia wierzchniej warstwy dachu. 
W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę górną izolacji dachu, powinien być stosowany z innymi produktami ISOVER służącymi do izolacji dachów płaskich.
Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie Dachotermu GH podnosi bezpieczeństwo użytkowania dachu na
skutek nieprzewidzianej lub wcześniej nie zaprojektowanej eksploatacji wiążącej się z punktowym jak i cało powierzchniowym obciążaniem dachu.
Dachoterm G
  • bezpieczeństwo - niepalność
  • właściwości termiczne

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja:

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
Atest higieniczny GUM: 67/322/70/2016
Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/70)-TR15-PL(5)600-WSWL(P)-MU1-AFr5

Parametry:

Klasyfikacja ogniowa: A1

Współczynnik przewodzenia ciepłaλD = 0,040 W/mK

Podstawowa dokumentacja