Mata z wełny mineralnej szklanej stosowana jako izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.
Izolacja cieplna i akustyczna:
– poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
– stropodachów wentylowanych,
– podłóg i stropów pomiędzy legarami,
– drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.
Iso-Mata powinna być stosowana wszędzie gdzie najważniejsze są parametry izolacyjne przegrody. Niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynoszący λD = 0,036 W/mK pozwala uzyskiwać opór cieplny przegrody na poziomie wymaganym dla domów o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną.
Iso-Mata
  • znakomite walory termiczne
  • do stosowania także w ograniczonej przestrzeni

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja:
Norma: PN-EN 13162:2013-05 (IDT. EN 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Parametry:
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λD = 0,036 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5