Płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę.
Płyty przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urządzeń przemysłowych w szczególności wysokotemperaturowych (kotłów, kanałów spalinowych oraz elektrofi ltrów, cyklonów, turbin, wentylatorów itp.). Płyty stosowane są również jako izolacja OEM.
ISOVER TT 700

Główne korzyści

bardzo wysoka odporność na temperaturę
walory termiczne

Klasyfikacja i parametry

Dane techniczne

Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 700°C

Dopuszczalny chwilowy wzrost temperatury:

tmax = 1000°C

Współczynnik przewodzenia ciepła:

λ10 = 0,035 W/mK

Klasyfikacja

Norma: EN-14303:2009+A1:2013
Atest higieniczny GUM: 67/322/70/2016
Kod wyrobu: MW – EN 14303 – T5-ST(+)700-CL10
Klasyfi kacja ogniowa: A1

Dostępne warianty produktu

_

Nr produktu Grubość Długość Szerokość Cena [zł/m2] m2/pal (MPS)
101554001 40 1000 500 34.50 100.00
101554002 50 1000 500 41.10 80.00
101554004 80 1000 500 50.90 48.00
101554005 100 1000 500 60.80 40.00
Produkt dostępny w paczkach i opakowaniach zbiorczych (paleta).