Płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę.
Płyty przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urządzeń przemysłowych w szczególności wysokotemperaturowych (kotłów, kanałów spalinowych oraz elektrofi ltrów, cyklonów, turbin, wentylatorów itp.). Płyty stosowane są również jako izolacja OEM.
ISOVER TT 700
  • bardzo wysoka odporność na temperaturę
  • walory termiczne

Klasyfikacja i parametry

Dane techniczne

Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 700°C

Dopuszczalny chwilowy wzrost temperatury:

tmax = 1000°C

Współczynnik przewodzenia ciepła:

λ10 = 0,035 W/mK

Klasyfikacja

Norma: EN-14303:2009+A1:2013
Atest higieniczny GUM: 67/322/70/2016
Kod wyrobu: MW – EN 14303 – T5-ST(+)700-CL10
Klasyfi kacja ogniowa: A1

Dostępne warianty produktu

Produkt dostępny w paczkach i opakowaniach zbiorczych (paleta).