Sprężysta płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien mineralnych ULTIMATE, cechująca się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej i odpornością na wysoką temperaturę.
 
Produkt przeznaczony do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna rurociągów, zbiorników, cystern, elektrofiltrów i innych urządzeń, o dużych średnicach i mniejszych krzywiznach oraz jako wypełnienie konstrukcji blaszanych, kasetowych. Polecany zwłaszcza do izolacji urządzeń wysokotemperaturowych, narażonych na drgania.
ISOVER ULTIMATE U TPN 34 - U TECH Slab MT 3.1
  • znakomite walory termiczne
  • odporność na wysoką temperaturę

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja 
Norma: EN 14303:2013
Klasyfikacja ogniowa: A1
Deklaracja właściwości użytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN14303-T4-ST(+/100)400-AF20
Parametry 
Maksymalna temperatura stosowania: 400°C
Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,034 W/mK

Dostępne warianty produktu

• minimalne zamówienie dla grubości 60 mm - 17 palet

• minimalne zamówienie dla grubości 80 mm - 19 palet