​Mata z wełny szklanej do izolacji akustycznej ścian działowych o typowym rozstawie profili słupkowych 600 mm. W opakowaniu znajdują się 2 osobne maty o szerokości 600 mm, dostosowane do najbardziej popularnych systemów suchej zabudowy. 
Mata nie osiada i jest szybka w montażu, a izolacja pola ściany działowej wymaga tylko jednego podejścia.

Uni-Sonic pozwala na uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności akustycznej przegród Rw w układach z pojedynczym oraz podwójnym poszyciem płytami g-k i innych.
 
Do 80% więcej materiału na palecie i 50% więcej w opakowaniu jednostkowym w porównaniu do standardowych rozwiązań na rynku – to szybszy i bardziej efektywny transport materiału na budowie oraz mniej zajętej powierzchni magazynowej. 

Dzięki odpowiedniemu docięciu Uni-Sonic izolacja jest szybsza, bardziej efektywna i bezodpadowa. Z uwagi na długość Uni-Sonic (krotność wymiaru 2,7 m) przy ścianach o wysokości 2,7 m wystarczą:

1) 2 cięcia Uni-Sonic 50 mm co 2,7 m - gotowe wypełnienie 12 pól ściany działowej,
2) 1 cięcie Uni-Sonic 75 mm co 2,7 m - gotowe wypełnienie 8 pól ściany działowej,
3) 2 cięcia Uni-Sonic 100 mm co 2,7 m - gotowe wypełnienie 6 pól ściany działowej.
 
Uni-Sonic
  • Znakomite walory akustyczne
  • Wymiary dopasowane do typowych rozwiązań suchej zabudowy
  • Znaczna redukcja ilości odpadów

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162+A1:2015-04

Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016

Klasyfikacja ogniowaA1

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła:

λD = 0,039 W/mK D

Kod oznaczenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5