Płyta z wełny szklanej, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym.
Płyta przeznaczona jest do stosowania w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych, tłumików akustycznych, central klimatyzacyjnych, agregatów wentylacyjnych, komór tłumiących i pomieszczeń, w których należy obniżyć poziom hałasu. 

Płyty posiadają Atest Higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Ventilux 6335

Główne korzyści

efektywna izolacja termiczna
walory akustyczne
atestowane do zastosowań wymagających sprawdzonej jakości

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja 

Norma: PN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN 14303:2009+A1:2013)
Deklaracja właściwości użytkowych: www.isover.pl/DoP
Maksymalna temperatura stosowania: 250°C (od strony wełny)
80°C (od strony welonu)
Klasyfi kacja ogniowa: A2-s1,d0
Kod wyrobu:
dla gr. 25-49 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,55
dla gr. 50-99mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,95
dla gr. 100 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW1,0
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016
 


Parametry 
Maksymalna temperatura stosowania:
tmax = 250oC (od strony wełny),
tmax = 80oC (od strony welonu)
Współczynnik przewodzenia ciepła:

śr. temp [°C] współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]
10 0,032
40 0,036
100 0,047
200 0,062
250 0,077

 

Dostępne warianty produktu

_

Nr produktu Grubość Długość Szerokość Cena netto [zł/m2]
101242011 25 2000 1200 33,5
101242018 30 2000 1200 38
101242015 50 2000 1200 42,5
101242016 100 2000 1200 66,4
Produkt dostępny tylko na paletach 2000 na 1200 mm owiniętych folią.