Płyta z wełny szklanej, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym.
Płyta przeznaczona jest do stosowania w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych, tłumików akustycznych, central klimatyzacyjnych, agregatów wentylacyjnych, komór tłumiących i pomieszczeń, w których należy obniżyć poziom hałasu. 

Płyty posiadają Atest Higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Ventilux 6335
  • efektywna izolacja termiczna
  • walory akustyczne
  • atestowane do zastosowań wymagających sprawdzonej jakości

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja 

Norma: PN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN 14303:2009+A1:2013)
Deklaracja właściwości użytkowych: www.isover.pl/DoP
Maksymalna temperatura stosowania: 250°C (od strony wełny)
80°C (od strony welonu)
Klasyfi kacja ogniowa: A2-s1,d0
Kod wyrobu:
dla gr. 25-49 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,55
dla gr. 50-99mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,95
dla gr. 100 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW1,0
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016
 


Parametry 
Maksymalna temperatura stosowania:
tmax = 250oC (od strony wełny),
tmax = 80oC (od strony welonu)
Współczynnik przewodzenia ciepła:

śr. temp [°C] współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]
10 0,032
40 0,036
100 0,047
200 0,062
250 0,077

 

Dostępne warianty produktu

Produkt dostępny tylko na paletach 2000 na 1200 mm owiniętych folią.