info prasowe
innowacje
wydarzenia

Isover, Rigips, Weber patronami Technikum Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie

Technikum Architektoniczno-Budowlane patronat ISOVER RIGIPS WEBER (1)

 

13 października 2023 roku, podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych, podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego nasze 3 marki (Isover, Rigips oraz Weber) objęły oficjalnym patronatem 2 klasy - kształcące w zawodzie technik budownictwa o specjalizacji: budownictwo innowacyjne.

Ze strony Saint-Gobain, umowę podpisała dyrektor Zuzanna Schön, która skierowała kilka słów bezpośrednio do młodzieży:

Saint-Gobain jest światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa zgodnie z naszym hasłem MAKING THE WORLD A BETTER HOME.

Naszym celem jest tworzenie innowacyjnych produktów, które służą do podniesienia komfortu życia w domach, mieszkaniach i innych miejscach, w których pracujemy i uczymy się, a jednocześnie - inspirowanie i przyspieszanie transformacji w kierunku zrównoważonego budownictwa.

Ważnym aspektem działań Saint-Gobain jest również udział w kształceniu młodzieży, która odegra niezwykle ważną rolę w transformacji tej branży. Bardzo się cieszę, że razem z naszymi markami możemy uczestniczyć w tym procesie i wspierać Was w nauce.

Serdecznie podziękowania należą się również dyrektor szkoły - pani Marcie Rafce, która nie tylko zaufała temu projektowi, ale również aktywnie uczestniczyła i wspierała nas przy jego wdrożeniu.

Technikum Architektoniczno-Budowlane patronat ISOVER RIGIPS WEBER (3)

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten krok?

Celem naszego patronatu jest przede wszystkim podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego.

Jesteśmy pewni, że nasz wkład w polską edukację sprawi, że zarówno uczniowie, jak i uczennice Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego nabędą cenne umiejętności oraz niezbędną wiedzę.

Liczymy, że nasz udział w ich kształceniu pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, jak również okaże się istotnym elementem przygotowującym absolwentów do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych związanych z budownictwem.

Technikum Architektoniczno-Budowlane patronat ISOVER RIGIPS WEBER (2)

Jak zamierzamy realizować te działania?

Patronat marek Isover, Rigips i Weber skupi się na 2 głównych obszarach, czyli:

  • Prowadzeniu zajęć pokazowych, które będą odbywać się raz w miesiącu.
  • Udostępnianiu szkole profesjonalnych materiałów dydaktycznych.

Poza wyżej wymienionymi aktywnościami, będziemy realizować również inne wspólne inicjatywy - uwzględniające zarówno wzajemne oczekiwania, wymagania, jak i możliwości każdej ze stron.