Kalkulator U współczynnika przenikania ciepła

ISOVER - kalkulatory i narzędzia digital

Kalkulator U - współczynnika przenikania ciepła

Sprawdź, czy Twój dach i ściany spełniają wymogi Warunki Technicznych

Oblicz współczynnik przenikania ciepła

Oblicz wartość U dla różnych rozwiązań izolacyjnych przed budową lub termomodernizacją budynku i dowiedz się, czy wybrane rozwiązanie spełnia wymogi Warunków Technicznych obowiązujących w Polsce.

Wybierz rodzaj przegrody, dla której chcesz wykonać obliczenia

Co oznacza współczynnik U i dlaczego jest tak ważny?

Dla przegród budowlanych - dachów, ścian i innych - istotnym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła U. Od wartości U przegród zależy termoizolacja budynku.  Im mniejsze "U" przegrody tym lepiejco więcej - właśnie ta wartość podlega wymogom Warunków Technicznych. Uwzględnia on właściwości termiczne wszystkich materiałów tworzących przegrodę - muru, cegieł, elementów konstrukcji, a na jak najlepszą wartość U "pracuje" materiał izolacyjny.

Współczynnik przenikania ciepła U to współczynnik określający przenikanie ciepła przez przegrody termiczne. Współczynnik dla powierzchni płaskiej określa ilość ciepła przenikającego przez przegrodę o jednostkowym polu powierzchni, gdy panuje między powierzchniami różnica temperatur równa jednostce temperatury.

Współczynnik przenikania ciepła U - kalkulator