akustyka
bezpieczeństwo pożarowe
dla projektantów
izolacja termiczna

Nowe katalogi Aku-Matrix, Termo-Matrix, Fire-Matrix już dostępne!

Matrix-ISOVER-RIGIPS-WEBER-2023-1400x800.jpg

 

Przedstawiamy zaktualizowaną serię trzech katalogów: Aku-Matrix, Fire-Matrix i Termo-Matrix. To niezawodne broszury, ułatwiające bezpieczne projektowanie, uwzględniające aktualne wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, termicznej oraz akustycznej przegród budowlanych.

Zestaw broszur sprawi, że projektowanie przegród wewnętrznych i zewnętrznych stanie się prostsze. W przywołanych broszurach szczegółowo przedstawiliśmy obowiązujące przepisy prawne dotyczące izolacyjności akustycznej, izolacyjności termicznej oraz wymagań w zakresie odporności przeciwpożarowej z odwołaniami do odpowiednich  aktów prawnych takich jak Dzienniki Ustaw i Normy.

W katalogach zawarliśmy szereg pojęć i definicji związanych z tematyką tematami wiodącymi broszur. W łatwy i przejrzysty sposób przedstawiliśmy sposoby wykonywania obliczeń. Wiele elementów, w tym instrukcja korzystania, pokazane jest w formie graficznej, co dodatkowo ułatwia pracę. 

I co najważniejsze - w broszurach prezentujemy Państwu wiele gotowych, kompletnych i bezpiecznych rozwiązań przygotowanych w oparciu o produkty ISOVER, RIGIPS i WEBER, spełniające wymagania jakie są stawiane przegrodom budowlanym.

Zapraszamy do lektury nowych katalogów, w których znajdziecie m.in.:

AKU-Matrix (tabele doboru systemów lekkiej zabudowy ze względu na izolacyjność akustyczną przegród):

  • Obliczenia izolacyjności akustycznej R’A1 wykonane metodą uproszczoną wg normy PN-EN 12354-1:2017-10,
  • Dobór systemów ścian działowych RIGIPS zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015,
  • Poprawa izolacyjności akustycznej przegrody przy zastosowaniu okładziny ściennej RIGIPS,

TERMO-Matrix (tabele doboru systemów dachów skośnych ze względu na izolacyjność termiczną przegród):

  • Dobór wełny mineralnej ISOVER i zabudowy poddasza RIGIPS w dachach skośnych i na stropie pod poddaszem nieogrzewanym,
  • Współczynniki przenikania ciepła UC z uwzględnieniem najaktualniejszych wymagań Warunków Technicznych,
  • Dobór produktów ISOVER i RIGIPS dedykowanych do prezentowanych rozwiązań,

FIRE-Matrix (tabele doboru systemów suchej zabudowy do ochrony przeciwpożarowej):

  • Systemowe, sprawdzone zabezpieczenia p.poż. konstrukcji nośnej: słupów, belek, stropów, dachów, ścian;
  • Szereg rozwiązań przegród wewnętrznych spełniające najwyższe wymagania klas oporności ogniowej, w tym: kurtyny dymowe z parametrem DH60, ściany wysokie do 16 m z parametrem EI/REI 120 i wiele innych.
  • Rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych taśm z włókien węglowych, klap rewizyjnych i kanałów kablowych.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami i ich możliwościami!