akustyka

Jak wełna Isover poprawia izolacyjność akustyczną stropów i podłóg?

Podłoga jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych w budynku. Stanowi element wykończenia przegrody poziomej budynku, nadając jej wymagane cechy użytkowe i estetyczne. Co za tym idzie materiały stosowane do wykonywania warstw podłogowych powinny być materiałami specjalnie dobranymi do tego celu.

Produkty z wełny mineralnej ISOVER TDPT i Stropoterm zostały tak skonstruowane, by w układach podłóg pływających nie tylko przenieść obciążenia występujące na warstwach podłogowych lecz również by mogły stanowić odpowiednio elastyczny materiał tłumiący dźwięki uderzeniowe (np. przesuwanego po podłodze krzesła, odgłos kroków lub spadającej piłki).