Jaka wełnę wybrać – cieńszą warstwę o lepszej lambdzie czy grubszą warstwę o słabszej lambdzie?

Materiał izolacyjny zastosowany w przegrodzie charakteryzuje się zdolnością do powstrzymywania strat ciepła (wyrażoną jako współczynnik przewodzenia ciepła lambda W/mK) oraz grubością.

Obie te cechy wpływają na to jaki opór cieplny stanowi warstwa materiału (opór cieplny jest ilorazem grubości materiału wyrażonej w m i współczynnika przewodzenia ciepła materiału). Porównując zatem możliwości wykorzystania materiału (niższa lambda a cieńsza warstwa czy odwrotnie) należy porównywać opory cieplne. Im wyższy opór tym lepiej. Z punktu widzenia efektu izolowania (komfort cieplny) najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie materiałów o jak najniższej lambdzie, w jak największej grubości.