Kupiłem starą chatę w górach. Czym i w jaki sposób ocieplić ścianę w domu z bali drewnianych?

Sposób ocieplenia ściany z bali zależny jest od tego, czy chcemy wyeksponować bale (pozostawić odkryte) i jeśli tak, to z której strony.

W przypadku izolowania od zewnętrz na warstwę wełny układamy membranę wysokoparoprzepuszczalną, np. Dratex Profi. Stanowi ona wiatroizolację, a dodatkowo pozwala na swobodny przepływ wilgoci z przegrody na zewnątrz. Warunkiem koniecznym jest zastosowanie drożnej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy membraną, a warstwą zewnętrzną. Rekomendujemy również lakierowanie bali widocznych od środka w celu ograniczenia przepływu wilgoci.

W przypadku izolowania od środka taki przypadek wymaga indywidualnego podejścia i przeliczenia warunków pracy takiej przegrody. Za każdym razem natomiast warunkiem dobrej izolacji od środka jest zastosowanie szczelnej paroizolacji przed warstwą wełny, od środka pomieszczenia oraz zapewnienie sprawnej wentylacji pomieszczenia.