Obiekty referencyjne

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | Bydgoszcz

Wykonawca
Kormost SA Bydgoszcz, Kor-Pol Invest Sp. z o.o.
Data ukończenia

[foto: Paweł Stanek]

Opis

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej KPEC Bydgoszcz to polskie przedsiębiorstwo energetyczne, będące głównym dostawcą energii cieplnej na terenie Bydgoszczy, Solca Kujawskiego, Szubina, Nakła nad Notecią i Koronowa. Spółka z Bydgoszczy jest jednym z liderów polskiego ciepłownictwa, która nie tylko zaspokaja wymagania mieszkańców, ale także dba o ochronę środowiska, ekologiczne i bezpieczne dostarczanie ciepła, oraz stosowanie sprawdzonych rozwiązań technicznych, mających na celu stałą poprawę jakości świadczonych usług. KPEC Bydgoszcz dysponuje sześcioma ciepłowniami, a długość sieci ciepłowniczych wynosi 458 km, z czego 407,5 km znajduje się w Bydgoszczy. Spółka znalazła się wśród 18 inwestycji w Polsce, które przystąpiły do krajowego programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” wspierającego m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i bezpieczeństwo energetyczne, który został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.

Wyzwanie

W ramach europejskiego programu ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-200 zrealizowano bydgoski projekt o nazwie „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I”. Głównym założeniem było zmodernizowanie istniejącej sieci ciepłowniczej naziemnej i przebudowa. Do zadań należała również wymiana istniejącej izolacji i remont estakad i rurociągów. Łącznie projektem objęto ponad 10 000 mb rurociągów, co przekładało się na 83 000m2 powierzchni, która należało zaizolować termicznie w układzie jedno i dwuwarstwowym zachowując zgodność z restrykcyjnymi przepisami.

Rozwiązanie

Projekt był skomplikowany i wymagał dokonania szeregu obliczeń dotyczących warstw, czy grubości proponowanych materiałów izolacyjnych oraz oszacowania kosztu montażu. W pracach remontowych i modernizacyjnych bydgoskiej sieci rurociągów ciepłowniczych wykorzystano produkty maty siatkowe Isover Tech Wired Mat 3.1 ponieważ są to produkty dedykowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni cylindrycznych. Dodatkowo ze względu na właściwości antykorozyjne wełna na siatce doskonale sprawdził się przez wszystkie lata eksploatacji naziemnej sieci ciepłowniczej.

Zastosowane produkty: Tech Wired Mat 3.1