Obiekty referencyjne

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | Warszawa

Architekt
Rainer Mahlamaki; Lahdelm & Mahlamaki; Nizio Design International
Wykonawca
Polimex–Mostostal
Inwestor
Miasto Stołeczne Warszawa i Minister Kultury oraz Żydowski Instytut Historyczny
Lokalizacja

ul. Mordechaja Anielewicza 6 Warszawa 00-157 Polska

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zlokalizowany jest w niezwykle wyjątkowym miejscu w śródmieściu Warszawy. Wybór lokalizacji budowy tego obiektu nie był przypadkowy, ponieważ obejmuje on teren, który wiąże się nierozerwalnie z historią żydowską, za sprawą faktu, że obszar ten zamieszkany był głównie przez Żydów. W czasach wojennych został przekształcony przez Niemców w getto. Sam budynek mieści się w gmachu wzniesionym w latach 2009–2013 według projektu zespołu fińskich architektów kierowanego przez Rainera Mahlamäkiego, który otrzymał I nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym, na który zgłoszono aż 119 projektów konkursowych. Muzeum upamiętnia wielowiekową i bogatą kulturę oraz dziedzictwo żydowskie ukazując dorobek kultury żydowskiej na terenach polskich.

Wyzwanie


Wyzwaniem było stworzenie przestrzeni pełnej symboli nawiązujących do kultury i historii Żydów. Dlatego cel główny przekładał się na takie ukształtowanie i zaaranżowanie fantazyjne przestrzeni, w której będzie możliwe zawrzeć wiele odniesień historycznych. Drugim sporym i ważnym wyzwaniem były kwestie związane z izolacyjnością akustyczną. W budynkach, gdzie występuje spory ruch ludzi kluczowym aspektem jest akustyka, tak by umożliwić komfortowe zwiedzanie przestrzeni muzealnej. By nie zakłócać zwiedzania ograniczony musiał zostać również hałas ten pochodzący z prowadzonych instalacji. Ponadto wszelkie kanały instalacyjne musiały zostać zaizolowane termicznie.

Rozwiązanie

By sprostać wymaganiom akustycznym jak i ograniczyć hałas spowodowany pracą instalacji w muzeum wykorzystano: w lekkich ścianach działowych z płyt g-k – 3.21.20 i 3.22.00;  do wykonania izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych – 3.75.10 w ilości 4800m2.

 

Zastosowane produkty i systemy

ISOVER Aku-Płyta, ISOVER Ventilux 6335, płyty g-k RIGIPS PRO Aku w systemach 3.21.20 i 3.22.00, łukowe ściany działowe w systemie 3.75.10, płyty g-k RIGIPS PRO, sufity kasetonowe RIGIPS.