instrukcja montażu
zabudowa poddasza
2 min

Jak zamontować paroizolację Stopair na poddaszu?

Montaż paroizolacji ISOVER Stopair

Czy folię paroizolacyjną należy układać od góry do dołu a nie na odwrót? Czy dopuszczalne jest jej układanie w jednym ciągu pasami od ściany kolankowej aż do najbliższej ściany działowej czyli prostopadle do profili g-k? 

W jaki sposób uzyskuje się szczelinę wentylacyjna pod pełnym deskowaniem przy dachu kopertowym jak i dachach z koszami? W jaki sposób wentylować wełnę między jętkami, gdy zrobi się na górze szczelny strych z płyt OSB? Czy należy sznurkować wełnę Super-Mata Plus, jeżeli się utrzymuje w konstrukcji belek, bez obawy ucisku jej drugiej warstwy?

  • Folię paroizolacyjną ISOVER Stopair 1104 można układać zarówno równolegle, jak i poprzecznie do krokwi. Najważniejszą zasadą, która musi być spełniona, jest szczelne połączenie folii, aby zabezpieczyć przegrody budowlane przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych wykraplaniem się przenikającej od strony wnętrza budynku pary wodnej do tejże przegrody.
  • Układając folię wzdłuż krokwi zaczynamy od góry, poziomymi pasami z min. 5-10 cm zakładem, który należy uszczelnić przez zaklejenie taśmą samoprzylepną na zewnątrz zakładu. Mocuje się do konstrukcji za pomocą  taśmy dwustronnie klejącej.
  • W przypadku mocowania folii w poprzek krokwi a równolegle do profili zaczynamy od dołu ku górze konstrukcji dachu, co zapewnia odpowiedni zakład na już zamocowaną folię.
  • Szczelina wentylacyjna przy pełnym deskowaniu powinna wynosić min. 3cm (w zależności od wielkości konstrukcji dachowej) i można ją zapewnić przez sznurkowanie(np. mocując sznurek do krokwi). Ważne jest , aby szczelina wentylacyjna miała  wlot i wylot oraz musi być drożna na całej swojej długości. Wloty i wyloty powinny być drożne i osłonięte przed zwierzętami, a ich wysokość oraz wysokość szczeliny wentylacyjnej muszą być odpowiednio dobrane do wielkości dach.
  • Sprężystość wełny mineralnej szklanej pozwala na jej szczelne przyleganie do boków krokwi. Ułożenie powinno gwarantować szczelność połączeń i brak jakichkolwiek pustek lub szczelin, które umożliwiałyby straty ciepła. Przed wykonaniem kolejnych etapów zabudowy poddasza termoizolacja powinna być zabezpieczona przed wypadaniem za pomocą sznurka lub drutu mocowanego do spodu krokwi.
  • Przy niewielkich rozstawach krokwi niektóre rodzaje wełny mineralnej szklanej (np. Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata dla grubości ≥ 100 mm docięte z odpowiednim naddatkiem) utrzymują się pomiędzy konstrukcją krokwi, eliminując konieczność stosowania sznurka lub drutu.
  • Wentylacja wełny miedzy jętkami - najlepiej wykonać  przez wywiercenie otworów w płycie OSB zabezpieczając od góry miejsca po otworach wysokoparoprzepuszczalną membraną np. Isover Draftex Profi zapewniając przy tym właściwą wentylację przestrzeni strychu.