izolacje techniczne
środowisko

Nowoczesne izolacje w przemyśle – pierwszy krok w walce o zdrowe środowisko

Izolacje przemysłowe ISOVER

Europejski przemysł dąży do uzyskania niskoemisyjności oraz wypracowania ekologicznych postaw w całej branży. Projekt nie uda się, jeśli nie określimy właściwych priorytetów. Kompleksowo przeprowadzona modernizacja instalacji technicznych pozytywnie wpłynie na środowisko przez ograniczenie strat ciepła nawet do 66% w odniesieniu do istniejącej izolacji, a tym samym doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza.

Izolacje dla rozwiązań technicznych to materiały spełniające podwyższone wymagania oraz określone parametry jakie są wymagane w szeroko pojętym przemyśle, takie jak odporność na wysoką temperaturę, dobre współczynniki termiczne oraz niepalność. Ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przemysłowych oraz utrzymanie parametrów (np. odpowiedniej temperatury), które zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych, a także ochrona ludzi np. przed oparzeniami. Co więcej, poprawnie wykonana izolacja prowadzi do znacznego ograniczenia strat ciepła. Nie są to jednak jej jedyne funkcje.

​TIPCheck inżynier wyjaśnia: dlaczego tak mało wiemy o izolacji technicznej?

–  Właściwie zaizolowane instalacje techniczne nie tylko ograniczają koszty związane z wysokim zapotrzebowaniem na energię wykorzystywaną do produkcji lub utrzymaniem procesów. Dzięki niej możemy również ograniczyć wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery o 40 ton w ciągu jednego roku, przyjmując jako odniesienie średnią grubość izolacji zastosowanej na instalacjach przemysłowych – tłumaczy Łukasz Mędrecki, ekspert ISOVER, TipCheck Inżynier – Termomodernizacja jest pierwszym krokiem w stronę zdrowego środowiska i czystego powietrza. Aby je uzyskać nie wystarczy tylko modernizacja obiektów mieszkalnych i publicznych. Należy również poprawić efektywność izolacji wykorzystywanych w przemyśle, aby kompleksowo poprawiać jakość naszego powietrza – dodaje.

Najczęstszą przyczyną źle dobranej izolacji dla rozwiązań technicznych jest brak konkretnych regulacji prawnych. Nieodpowiednio zabezpieczone urządzenia oraz instalacje przemysłowe prowadzą do znacznej utraty ciepła w procesie eksploatacji.


– W przemyśle częstą praktyką jest brak stosowania izolacji na różnego rodzaju zaworach, zasuwach, itp. W Polsce materiały izolacyjnie wybiera się najczęściej pod kątem przepisów BHP i ograniczenia możliwości poparzenia pracowników. W większości przypadków instalacje takie, nie są odpowiednio zaizolowane, a to prowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenia ich efektywności – podkreśla ekspert.

Sytuacja polskiego przemysłu

Według raportu Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych (Eiif) dwutlenek węgla wydzielany przez np. elektrownię węglową można porównać z emisją 20 milionów samochodów z silnikiem zasilanym benzyną lub 10 milionów nieodpowiednio ocieplonych domów. Troska o środowisko nie leży więc jedynie w rękach indywidualnych inwestorów. Termomodernizacja domów powinna iść ramię w ramię z poprawą efektywności instalacji w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Tylko kompleksowa edukacja społeczeństwa przybliży nas do osiągnięcia sukcesu ekologicznego.


– Uszkodzona izolacja techniczna lub całkowity jej brak, odpowiadają za prawie 50% zanieczyszczenia powietrza. Dołączając do tego niedocieplone domy, znajdziemy przyczynę wydzielania większości szkodliwych substancji do atmosfery – wyjaśnia Łukasz Mędrecki. – W ISOVER zależy nam na kompleksowym podejściu. Nasze działania edukacyjne obejmują nie tylko klientów indywidualnych, ale także biznesowych. Chcemy uświadamiać na temat efektywnego zarządzania energią, które wpływa na stan środowiska. Wskazówki dotyczące odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem to rozszerzenie prowadzonej przez nas akcji „Lepiej bez smogu” o nowe aspekty. Chcemy, żeby nasze działania wielowymiarowo wpływały na osiągnięcie wyznaczonego celu, czyli Zielonego Ładu Europy – dodaje ekspert marki ISOVER.

 
W przypadku modernizacji domów oraz bloków mieszkalnych, polskie państwo wspiera prace izolacyjne oraz wskazuje wytyczne, którymi należy się kierować już na poziomie projektowania budynku. Takie regulacje nie występują niestety w przypadku polskiego przemysłu. Odpowiedzialne firmy powinny więc dążyć do stworzenia własnych zasad lub korzystać z usług profesjonalnych audytorów, którzy doprowadzą ich do osiągnięcia niskoemisyjności.

Dołączmy do Zielonej Europy

Celem Unii Europejskiej jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. oraz doprowadzenie do neutralności klimatycznej do 2050 r. Biorąc pod uwagę obecny stan przemysłu oraz poziom emisji dwutlenku węgla w Europie, jest niemal oczywiste, że osiągnięcie tych dwóch założeń będzie możliwe tylko z udziałem i przy wsparciu sektorów przemysłu europejskiego, który odpowiada za 49% emisji w Unii.

 
–  Ważne jest, aby świadome firmy kompleksowo dbały o otaczające nas środowisko, dlatego ISOVER realizuje strategię Grupy Saint-Gobain, której celem jest ograniczenie emisji nie tylko w zakładach przemysłowych oraz punktach dystrybucji budowlanej, ale również innych elementach i procesach łańcucha wartości, jak produkty czy stosowane rozwiązania – mówi Łukasz Mędrecki. – Do 2030 r. planujemy zmniejszyć o 33 proc. w wartościach bezwzględnych emisję w zakresie tzw. Scope 1 i Scope 2 oraz o 16 proc. emisję w zakresie Scope 3. Jest to długofalowa strategia Grupy wpisująca się w jej cel nadrzędny – „Making the world a better home”. Od projektowania produktów i ich składu, przez transport materiałów, aż po działania z odpowiedzialnymi dostawcami surowców. Intensyfikujemy swoje wysiłki w drodze do neutralności klimatycznej i zapraszamy do wyzwania cały polski przemysł. W końcu razem możemy zdziałać więcej – dodaje.

 
Wysokiej jakości izolacje techniczne to inteligentna inwestycja, która może nie tylko bardzo szybko się zwrócić, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko. Obniżenie ilości negatywnej emisji wpłynie na zmniejszenie kosztów produkcyjnych, a tym samym zwiększy zdrową konkurencyjność na rynku o lepsze i zdrowsze jutro.