izolacje techniczne

U PROTECT - izolacja kanałów okrągłych

ISOVER U PROTECT - kanał okrągły

 

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej EI120 kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym należy zastosować izolację z płyt z wełny mineralnej ULTIMATE U Protect Wired Mat 4.0 Alu 1 o grubości 120 mm.

 

Specyfikacje dla ścian/stropów

Ściana lub strop, przez które przechodzi przewód powinny być wykonane z materiału spełniającego parametry minimalnej grubości 150 mm oraz gęstości 575 kg/m3. Odporność ogniowa materiału zastosowanego do konstrukcji ścian lub stropu musi być równa lub wyższa od EI120.

 

Charakterystyka kanałów stalowych okrągłych przed montażem izolacji

Odcinki kanałów okrągłych muszą być wykonane ze zwiniętej spiralnie blachy stalowej o grubości co najmniej 0,7 mm. Powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Kanały muszą mieć klasę szczelności D zgodnie z normą EN 12237. Maksymalna średnica kanału stalowego wynosi 1000 mm.

U-Protect_kanal_okragly_odcinki_laczenia

 

Kołnierze i zawiesia do kanałów poziomych

Kanały stalowe stosowane w EI120 należy po zewnętrznej stronie przewodu usztywnić za pomocą kołnierzy o wymiarach 40 × 5 mm umieszczonych w połowie odległości między wieszakami (co 1200 mm). 

Poziome kanały okrągłe należy podwiesić za pomocą wieszaków z prętów stalowych. Naprężenie w stanie zimnym nie powinno przekraczać 6 N/mm2. Maksymalna odległość między zawiesiami nie powinna przekraczać 1500 mm. Pręty zawiesi należy mocować do kanału stalowego za pomocą profili wykonanych z blachy stalowej o wymiarach 2 × 25 mm.

 

U-Protect_kanal_okragly_kolnierze_zawiesia

 

Dobór grubości izolacji

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej El 120 (ve-ho i - o) kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym należy zastosować izolację z maty z wełny mineralnej ULTIMATE U Protect Wired Mat 4.0 Alu 1 o grubości 120 mm. 

 

Obliczanie długości mat

Do obliczenia potrzebnej długości mat zbrojonych siatką (w mm) można posłużyć się następującym wzorem: 

Długość = (średnica przewodu okrągłego + 2 x grubość maty na siatce) x 3,14

uprotect_kanal_okragly_dlugosc_maty

Dodaj około 10 cm i przytnij wełnę tak, aby siatka druciana zachodziła na siebie. Będzie to konieczne do mocowania.

 

Obliczanie ilości kleju i farb

Farba ISOVER Protect BSF 

Do uszczelnienia przejścia należy użyć ISOVER Protect BSF. Dostarczana jest ona w wiader­kach 15 kg (11,6 I) lub w kartuszach 500 g (310 ml). Wskaźniki krycia podano poniżej w prze­liczeniu na metr bieżący izolacji przy założeniu grubości warstwy farby ok. 2 mm. Zużycie farby w miejscu instalacji będzie się różnić w zależności od sytuacji: podane wskaźniki krycia powinny być zatem uznawane jedynie za wartości orientacyjne. Podany w poniższej tabeli rozmiar otworu to odległość między kanałem, a ścianą/stropem przy przejściu. 

Klej ISOVER Protect BSK

ISOVER Protect BSK może być używany wyłącznie do przyklejania produktów izolacyjnych do ściany, podłogi lub sufitu. Dostarczany jest w wiaderkach 8 kg. Wskaźniki krycia podano poniżej w przeliczeniu na metr bieżący izolacji za pomocą maty z wełny mineralnej ULTIMATE U Protect Wired Mat 4.0 Alu 1, przy założeniu zużycia na poziomie 0,66 g/cm2.

Izolacja przejść przez ściany - krok po kroku
Pozycjonowanie

Kanał umieszcza się w otworze konstrukcji. Maksymalna luka pomiędzy przewodem stalowym, a konstrukcją wynosi 50 mm. 

 

Izolacja przepustu 

Przestrzeń pomiędzy kanałem, a konstrukcją wypełnia się matą z wełny mineralnej ULTIMA TE U Protect Wired Mat 4.0 Alu 1 (należy ją lekko ścisnąć, aby całkowicie wypełnić otwór). 

Uszczelnianie 

Uszczelnić przepust za pomocą farby ISOVER Protect BSF, aby zapobiec nieszczelnościom. Należy to wykonać po obu stronach konstrukcji. Za pomocą szpachelki nałożyć warstwę o grubości 2 mm.

 

Wzmocnienie kanału 

Z każdej strony konstrukcji przymocować obejmę kanału z blachy ocynkowanej o minimalnych wymiarach 30 x 2 mm za pomocą nitów w odległości co 150 mm. Dłuższe profile (30 x 30 x 3 mm), o długości równej co najmniej średnicy izolowanego kanału, połączyć z obejmą po obu stronach kanału (góra i dół) za pomocą stalowego nitu o średnicy co najmniej 3,2 x 10 mm. Krótsze profile L o wymiarach 30 x 30 x 3 mm połączyć z uch­wytem obejmy za pomocą śrub i nakrętek M8. Wszystkie profile przymocować do ściany/stropu za pomocą kotew montażowych.

Izolacja kanałów

Zamontować matę izolacyjną tak, aby przylegała do konstrukcji. Aby uniknąć nieszczelności spowodowanych wydłużeniem stali w przypadku pożaru, matę na siatce należy przykleić do kons­trukcji za pomocą ISOVER Protect BSK (grubość -2 mm). 

Montaż izolacji

W przypadku montażu izolacji pionowych i poziomych maty izolacyjne nie muszą być mo­cowane za pomocą szpilek ani wkrętów ognioodpornych. Wszystkie połączenia są zabezpieczane poprzez ściśnięcie mat (nie jest potrzebny dodatkowy klej). Wszystkie złącza pomiędzy matami powinny być wykończone czarną taśmą ISOVER Protect. 

Do zamknięcia połączeń między matami siatkowymi można wykorzystać dwie metody mocowania: 

Metoda zacisków w kształcie litery C