izolacje techniczne

U PROTECT - izolacja kanałów prostokątnych

ISOVER U PROTECT - kanał prostokątny

 

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej EI120 kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym należy zastosować izolację z płyt z wełny mineralnej ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu 1 o grubości 90 mm.

 

Specyfikacje dla ścian/stropów

Ściana lub strop, przez które przechodzi przewód powinny być wykonane z materiału spełniającego parametry minimalnej grubości oraz gęstości podanej w tabeli. Odporność ogniowa materiału zastosowanego do konstrukcji ścian lub stropu musi być równa lub wyższa od EI120.

 

Charakterystyka kanałów stalowych prostokątnych przed montażem izolacji

Odcinek kanału musi być wykonany z jednego arkusza profilowanej blachy stalowej. Należy stosować stal ocynkowaną o mini­malnej grubości 0,7 mm zgodnie z normą EN 1366. Kanały muszą mieć co najmniej klasę szczelności B (tj. dopuszczalne są klasy C i D), zgodnie z normą EN 1507 w stanie zimnym. Wymagane jest zastosowanie opaski (na bazie materiału nieorganicznego) pomiędzy odcin­kami kanałów. Maksymalny przekrój odcinka przewodu wynosi 1250 mm x 1000 mm. Maksymalna długość odcinka kanału dla El120 wynosi 1250 mm.