Płyty FASOTERM 35 są przeznaczone do izolacji ścian zewnętrznych nowych i istniejących budynków przy zastosowaniu metody ETICS („lekkiej mokrej”).
Płyty powinny być przyklejone i przymocowane za pomocą łączników do płaskiej i odpowiednio przygotowanej po-wierzchni ścian budynku. Klej powinien być aplikowany na obrzeżach wzdłuż wszystkich krawędzi w formie ok. 3-5 cm wałka oraz w 3-6 plackowatych punktach rozłożonych równomiernie na środku płyty (pokrywając co najmniej 40% powierzchni).

Płyty muszą zostać zamocowane mechanicznie łącznikami z trzpieniem stalowym w ilości dobranej przez projektanta, najczęściej 6 do 8 szt./m2.
Zastosowanie płyt FASOTERM 35 w metodzie ETICS jest gwarancją niepalności przegrody, doskonałej izolacji cieplnej (λD= 0,035 W/mK), oraz właściwego mikroklimatu, dzięki niskiemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary wodnej.

Płyty Fasoterm 35 z powodzeniem mogą być stosowane przy wykonywaniu pasów międzykondygnacyjnych ścian osłonowych.
ISOVER Fasoterm 35
  • znakomite walory termiczne
  • doskonałe właściwości mechaniczne

Klasyfikacja i parametry

Klasyfikacja

Polska Norma EN 13162+A1:2015

Klasyfikacja ogniowa: A

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD= 0,035 W/mK

Kod oznaczenia:MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Dostępne warianty produktu

• Ceny podane w tabeli są cenami netto.

• Produkt dostępny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).