akustyka
bezpieczeństwo pożarowe
energooszczędność
zabudowa poddasza
zdrowie i bezpieczeństwo

Czym ocieplić poddasze? Wełna mineralna a pianka PUR

Wełna mineralna a piana PUR

 

Planując ocieplenie poddasza, inwestorzy stoją przed wyborem, który materiał izolacyjny sprawdzi się najlepiej - wełna szklana, wełna skalna, a może piana PUR? Podejmując taką decyzję, warto wziąć pod uwagę walory cieplne, ale też inne aspekty: akustyka, bezpieczeństwo pożarowe, trwałość, parametry wilgotnościowe.

Opracowanie na podstawie publikacji Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO.

Właściwości cieplne

Wełny w rolkach i paczkach dostępne na polskim rynku charakteryzują się współczynnikiem lambda na poziomie od 0,045 W/mK do 0,030 W/mK dla najskuteczniejszej w tej grupie wełny ISOVER Multimax 30. Pianki PUR - odpowiednio od 0,042 W/mK dla pianek otwartokomórkowych do 0,026 w przypadku wysoce efektywnych pianek zamkniętokomórkowych.

Warto dodać, że walory cieplne przegrody zależą w takim samym stopniu od współczynnika przewodzenia ciepła lambda, jak od grubości przegrody - Super-Mata o lambdzie 0,033 w dwuwarstwowym układzie o łącznej grubości 30 cm da taką samą efektywność izolacji termicznej, jak inny materiał o lambdzie 0,026 i grubości ok. 24 cm. Jeśli konstrukcja dachu nie wymusza na nas zastosowania cienkiej warstwy izolacji z braku miejsca - zdecydowanie należy dowiedzieć się więcej o pozostałych kluczowych walorach materiału, nim podejmiemy decyzję.

Bezpieczeństwo pożarowe

W warunkach pożaru podstawowym parametrem materiału izolacyjnego jest jego reakcja na ogień, oznaczana symbolami od A (produkt niepalny) do F (produkt palny, rozprzestrzeniający ogień). Wełny mineralne szklane i skalne posiadają klasę palności A, co oznacza, że są najbezpieczniejsze - odporne na ogień i nie rozprzestrzeniają go. Z kolei piany PUR są łatwopalne i podczas pożaru nie tylko same płoną, ale też często zwiększają moc ognia i pomagają mu dotrzeć do dalszych miejsc.

Pochłanianie dźwięku

Wełna szklana i skalna stosowana jest nie tylko w ścianach działowych do wyciszania pomieszczeń (ochrona przed niechcianymi dźwiękami z sąsiedniego pokoju czy kuchni), ale też i na poddaszach, zapewniając izolację akustyczną całej połaci dachowej przed hałasami zewnętrznymi czy choćby dźwiękiem padającego deszczu na pokryciu dachowym.

Tego rodzaju komfortu nie zapewniają piany PUR, których współczynnik pochłaniania dźwięku na poziomie nie wyższym niż 0,55 zapewnia klasę pochłaniania D. Dla wełen wartość tego współczynnika przy warstwie już kilkunastu centymetrów osiąga maksymalną możliwą wartość 1,0 oraz klasę pochłaniania A.

Woda, wilgoć, para

Zarówno ze względu na trwałość konstrukcji dachu, jak i mikroklimat pomieszczeń poddaszowych, istotne jest, w jaki sposób materiał izolacyjny radzi sobie z wilgocią, która może się gromadzić w związku z różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz.

Deklaracje właściwości użytkowych wełen zawierają odpowiednie zapisy dotyczące nasiąkliwość - krótkotrwałą WS i długotrwałą WL(P) - z których wynika, że woda nie zatrzymuje się w warstwie izolacji w ilości stwarzającej ryzyko nadmiernego zawilgocenia konstrukcji. W przypadku pian PUR sam materiał również daje możliwość stworzenia warstwy izolacji nienasiąkającej wodą, jednak wiele zależy od prawidłowości montażu, a dokumentacja techniczna nie precyzuje parametrów w postaci konkretnych liczb.

Pod względem paroprzepuszczalności obydwa rodzaje izolacji - wełny i piany PUR - dają możliwość przenikania wilgoci na zewnątrz budynku.

Wpływ na środowisko naturalne

Wełny mineralne zawierają do 97% naturalnych składników - podstawowe składniki to skały bazaltowe lub piasek kwarcowy i stłuczka szklana, w zależności od rodzaju wełny. Produkt może być poddawany recyklingowi. Dla wełen szklanych i skalnych wydawane są deklaracje środowiskowe, oparte na badaniach wpływu danego materiału na środowisko naturalne w całym cyklu zycia produktu.

Również piany PUR mogą być poddawane recyklingowi, przy czym są one w całości wykonane z tworzyw sztucznych, a dostęp do informacji środowiskowych jest ograniczony.