energooszczędność

​Mostki termiczne: szkodniki dla ciepłych domów

Komfort ciepła w domu zawdzięczamy wielu czynnikom. Jednym z pożeraczy energii, a w konsekwencji naszych pieniędzy są mostki termiczne powstające w systemie izolacji. Jak im zapobiec?

Co to jest mostek cieplny?

Mostki cieplne to takie obszary w przegrodach budowlanych, przez które w niekontrolowany sposób ucieka ciepło. Powstają w miejscu łączenia dwóch materiałów o różnej przewodności cieplnej, ale także tam, gdzie konstrukcja domu lub użyte materiały do izolacji są wadliwe.

Można ich jednak uniknąć – zarówno liniowych, powstających na powierzchni przegrody zewnętrznej, jak i tych związanych z zastosowaniem innego materiału, przerywającego ciągłość izolacji – czyli mostków punktowych.

Mostek cieplny to termicznie słaby punkt w budynku, który charakteryzuje się znacznie większym przewodnictwem cieplnym niż cała przegroda. Przyczynami powstawania mostków cieplnych mogą być też:

  • błędy na etapie projektowym,
  • błędy wykonawcze
termowizja domu

Rodzaje mostków cieplnych

  • liniowe - wynikają głównie z geometrii budynku lub z różnorodności cieplnej materiałów, z których zbudowana jest przegroda (wzdłuż krokwi lub na połączeniach przegród budowlanych np. ściany z dachem)
  • punktowe - powstają głównie w wyniku miejscowego przebicia termoizolacji (przebicia przez kominy, rury instalacyjne, miejsca obsadzenia okien dachowych i wyłazów dachowych)

Liniowe mostki cieplne wpływają na straty ciepła przez przenikanie i ilość energii jaką zużywa budynek na potrzeby jego ogrzewania i wentylacji.

 

wizualizacja mostków termicznych

Dach nad głową… w dwóch warstwach

W projekcie budynku mieszkalnego należy więc koniecznie uwzględnić liniowe mostki cieplne, wynikające z przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Mostki liniowe najczęściej występują na dachach, a przez niezaizolowaną murłatę bardzo łatwo może dojść do strat ciepła. Ważne jest, aby izolacja otulała dom jak kołdra – bez żadnych przerw.

Aby uniknąć liniowych mostków termicznych, ocieplajmy zawsze w dwóch warstwach, kładąc jedną warstwę prostopadle do drugiej. Należy przyjąć, że grubość izolacji dachu powinna wynosić minimum 30 cm, co za tym idzie, wełnę szklaną instalujmy nie tylko między krokwiami, ale w dwóch warstwach: między oraz pod krokwiami.

Ważne jest też, aby zachować szczelinę wentylacyjną nad izolacją – jej brak może skutkować wykraplaniem się pary wodnej w izolacji, a stąd już niedaleka droga do powstania grzybów lub pleśni, groźnych dla naszego zdrowia, ale również dla drewnianej konstrukcji dachu.

Ciepło fasady, które da się policzyć

Wg obowiązujących Warunków Technicznych należy uwzględniać punktowe mostki cieplne powstające na skutek przejścia, np. łączników mechanicznych i konsol mocujących fasadę wentylowaną przez izolację.

Wymagany poziom izolacyjności cieplnej Uc(max)  dla fasady osiągniemy, dokładnie licząc Uc, i uwzględniając mostki cieplne powstałe na skutek montowania fasady wentylowanej za pośrednictwem konsol stalowych bądź aluminiowych. Kiedy montujemy materiał izolacyjny do fasady, mogą powstawać na niej mostki punktowe – najłatwiej zakryć je specjalnie do tego celu przeznaczonymi zaślepkami ISOVER. 

Poprawny montaż

Dokładność i jakość wykonywanych prac ma znaczący wpływ na powstawanie mostków cieplnych. Wykonawcy, stosując ciężką i sztywną wełnę mineralną skalną, bardzo często mają problemy z dokładnym zaizolowaniem miejsc styku izolacji z aluminiową konsolą. Z tego powodu warto stosować bardziej elastyczną wełnę mineralną szklaną, którą łatwiej dopasowuje się do podkonstrukcji fasady, unikając tym samym mostków termicznych.

Wszystkie wymogi, które zapewnią skuteczną izolację bez mostków cieplnych, spełniają produkty ISOVER: Super-Vent Plus o lambdzie 0,031 W/mK i niedostępnym dotąd na rynku zakresie grubości do 180mm (do fasad wentylowanych), a do ścian działowych Aku-Płyta czy Polterm Uni.