energooszczędność
3 min

​Sprawdź jakość, którą oferuje Twój deweloper

Podjęcie decyzji o zakupie mieszkania wymaga sporej dawki zaangażowania. Nie wystarczy jedynie odwołać się do prywatnych potrzeb i wybrać inwestycję w korzystnej lokalizacji, o odpowiednim metrażu oraz cenie. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się deweloperowi.

Zapoznaj się dobrze z ofertą

Aby sprawdzić wartość obietnic i efektownych wizualizacji, warto zapoznać się z poprzednimi inwestycjami danej firmy oraz posłuchać opinii ich mieszkańców. Szczególnie interesować powinna nas jakość wnętrz w kontekście podstawowych wymagań wobec budynków: ochrony przed hałasem, bezpieczeństwa pożarowego, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

szczęśliwa para w domu

Bez podsłuchu

Dobra izolacyjność akustyczna przegrody budowlanej jest jednoznaczna z małym przewodzeniem dźwięku z jednego pomieszczenia do drugiego. Izolacyjność akustyczną mierzy się w decybelach (dB). Przepisy jasno określają wymagania dla poszczególnych przegród w określonych typach budynków, ustalając tym samym pewne minimum do spełnienia. Przykładowo, dla ścian działowych między sąsiednimi mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych jest to izolacyjność na poziomie 50 dB. W przypadku ścian działowych między dwoma pokojami wewnątrz tego samego mieszkania jest to 35 dB.

Ściany wewnętrzne powinny charakteryzować się wysoką izolacyjnością od dźwięków powietrznych (takich jak np. głośna rozmowa, czy muzyka). Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest dzisiaj wznoszenie ścian działowych w technologii suchej zabudowy. Takie rozwiązanie charakteryzuje się wysoką izolacyjnością akustyczną, niejednokrotnie znacznie wyższą niż w przypadku tradycyjnych ścian murowanych.

Stropy międzypiętrowe to jedna z najtrudniejszych pod względem izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, gdyż stawiane są względem niej wymagania dotyczące nie tylko izolacyjności od dźwięków powietrznych, lecz również od dźwięków uderzeniowych. Technologią najlepiej sprawdzającą się w przypadku stropów jest tzw. „podłoga pływająca”.

Wiatr za oknem… i co z tego?

W budownictwie wielorodzinnym zasadnicze znaczenie dla komfortu ciepła ma wykonanie fasady budynku. Ten rodzaj zewnętrznej przegrody powinien charakteryzować się poziomem izolacyjności cieplnej Uc(max) wg. WT2021 na poziomie 0,20 [W/m2K]. Zgodnie z nowymi wytycznymi, obliczając współczynnik przenikania ciepła fasady, należy uwzględnić punktowe mostki cieplne powstające na skutek przejścia, np. łączników mechanicznych i konsol mocujących fasadę wentylowaną przez izolację.

Najkorzystniej jest wybierać zatem wełnę mineralną szklaną lub skalną o bardzo dobrym współczynniku przewodzenia ciepła –  najlepiej na poziomie λD = 0,030 lub 0,031 W/mK. W przypadku zastosowania produktów o innych właściwościach, większa grubość izolacji spowoduje znaczny wzrost kosztu wykonania fasady ze względu na konieczność zastosowania drogiej wzmocnionej podkonstrukcji.

Bezpieczeństwo pożarowe

Systemy izolacyjne przegród odpowiadają również za poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Dlatego też warto zwrócić uwagę, jaką klasę reakcji na ogień mają produkty stosowane na budowie. Takie parametry znajdziemy na etykietach opakowań oraz w dokumentacji produktów.

W kontekście bezpieczeństwa pożarowego istotna jest również klasa odporności ogniowej określana dla elementu budowlanego, jakim jest np. ściana, strop lub dach. Klasa ta wyrażona jest w minutach i w zależności od rodzaju i funkcji przegrody budowlanej określa się R (nośność ogniową), E (szczelność ogniową) oraz I (izolacyjność ogniową).

Przykładowe wymagania klas odporności ogniowej to np. R 60 (dla głównej konstrukcji nośnej budynku średniowysokiego), REI 60 (dla stropu) czy EI 30 (dla ściany zewnętrznej). Wełna szklana oraz skalna ISOVER wbudowana w układach konstrukcyjnych przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku, wraz z tymi elementami, stanowi klasę do REI 60 (dla przykryć dachu), do REI 120 (dla ścian wewnętrznych), do REI 60 (dla zabudów poddaszy).

Jakość developera jest ukryta?

Wchodząc do wykończonego mieszkania nie mamy możliwości ocenić, czy developer zadbał o nasz komfort cieplny, akustyczny oraz bezpieczeństwo w razie pożaru. Dlatego też tak ważny jest nadzór inwestycji w czasie budowy. Przestrzeganie wymagań technicznych na tym etapie prac ma bowiem wpływ na jakość i warunki eksploatacji.

W czasie wizyt zwróćmy uwagę przede wszystkim na jakość materiałów i rodzaj zastosowanych technologii budowlanych, bo to one gwarantują odpowiednie warunki we wnętrzu.