garaże i pomieszczenia nieogrzewane

Strop nieogrzewanego garażu - nowa przegroda w kalkulatorze współczynnika U

Kalkulator współczynnika U - garaż otwarty nieogrzewany

 

W kalkulatorze współczynnika przenikania ciepła U pojawiły się nowe opcje, dzięki którym można sprawdzić wartość U dla stropów nieogrzewanych garaży w różnych wariantach ocieplenia od górnej i dolnej strony oraz o różnych grubościach żelbetowego stropu oraz dowiedzieć się, przy jakim doborze izolacji spełnione są prawne wymogi obowiązujących Warunków Technicznych.

Kalkulator U opracowano po to, aby odwiedzający stronę ISOVER mogli w prosty sposób sprawdzić, jakie parametry termiczne mają ich domy oraz jakiej izolacji potrzebują przegrody zewnętrzne - dachy i ściany - aby zapewnić komfort cieplny we wnętrzu oraz spełnić wymogi prawa budowlanego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tzw. Warunki Techniczne 2021).

Rozporządzenie określa wartość maksymalną:

  • dla ściany zewnętrznej Uc(max) = 0,20 W/m2•K
  • dla dachu skośnego Uc(max) = 0,15 W/m2•K
  • dla stropu pomieszczenia nieogrzewanego Uc(max) = 0,25 W/m2K

W przypadku stropów garaży w pierwszym kroku wybieramy grubość samego stropu żelbetowego, a następnie przechodzimy do obliczeń dla różnych materiałów izolacyjnych w różnych grubościach, zastosowanych jako izolacja sufitu garażu oraz jako izolacja podłogi pomieszczenia nad garażem.

Maksymalna wartość Uc(max) = 0,25 W/m2K  dla stropów garaży otwartych przyjęta na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie dla stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, jeśli temperatura w górnym pomieszczeniu wynosi nie mniej niż 16oC.

Powyższa wartość Uc uwzględnia wartości oporu cieplnego warstwy konstrukcyjnej, warstwy izolacji i pozostałych warstw przegrody.

Dla żelbetowej płyty stropowej przyjęto wartość współczynnika λ na poziomie 2,30 W/mK  z normy PN-EN ISO 10456, dla betonu zbrojonego 1%.

Przyjęto poprawkę na łączniki mechaniczne Uf dla warstwy izolacji Stropmax 31 na poziomie 0,005 W/m2K wg założeń dla wełny o grubości > 8cm:

  • Liczba łączników – 3 szt./m2
  • λ stali lącznika = 50 W/mK
  • Pole przekroju łącznika Af= 0,000020 m2