Hero Image
EasyTherm - płyty zespolone - montaż krok po kroku
instrukcja montażu

Płyty EasyTherm - montaż krok po kroku

Płyty zespolone EasyTherm to połączenie płyt gk z wełną mineralną - nowoczesne rozwiązanie dla korytarzy i klatek schodowych, do izolacji cieplnej i akustycznej wewnętrznych ścian, rozdzielających w budynku pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych lub słabiej ogrzewanych. Płyty stosuje się od strony pomieszczenia o niższej temperaturze, zgodnie z normą EN 13950:2014.

Montaż płyt EasyTherm w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wyróżnia się krótkim czasem realizacji i dużą oszczędnością przestrzeni. Warunkiem sukcesu jest ścisłe przestrzeganie wskazówek montażowych. Oto instrukcja montażu płyt zespolonych EasyTherm krok po kroku.
 

Przed montażem

Ocena podłoża: Stosowanie płyt EasyTherm musi być poprzedzone fachową oceną podłoża i warunków panujących w budynku.

Transport na budowie: Do przenoszenia pojedynczych płyt potrzebne są dwie osoby, które przy jej podnoszeniu będą trzymać ją za krótsze boki. Płyta powinna znajdować się w ułożeniu prostopadłym do podłoża (pionowo), aby nie była narażona na wygięcie i złamanie.

Składowanie: Na oryginalnej palecie w pozycji poziomej, w pomieszczeniu suchym i bez wpływu czynników zewnętrznych.

Ochrona przed zapyleniem: Przed i w trakcie prac płyty czekające na montaż powinny być przykryte folią.

Dobór kleju: Do płyt EasyTherm należy stosować klej gipsowy Rigips lub klej cementowy weberbase UNI W (przy przylegających do siebie płytach należy używać jeden rodzaj kleju).

Zobacz, jak montować płyty gk z wełną EasyTherm

Jak montować płyty zespolone ISOVER EasyTherm? Montaż ocieplenia od wewnątrz krok po kroku.

Jak montować płyty zespolone ISOVER EasyTherm? Montaż ocieplenia od wewnątrz krok po kroku.

Montaż - przygotowanie podłoża
Równe podłoże

Płyty zespolone EasyTherm przyklejamy do podłoża nośnego, stabilnego, czystego i niezawilgoconego, bez starej farby, płytek, tynku czy pozostałości środków antyadhezyjnych.

Ocena podłoża

Wilgotność mniejsza niż 3% (metoda CM) i nierówności powierzchni do 2 cm (większe odchyłki należy wyrównać)

Powierzchnie nienasiąkliwe i nasiąkliwe

Powierzchnie nienasiąkliwe (np. gładki beton) należy pokryć preparatem RIKOMBI KONTAKT lub Prim Kwarc.

Powierzchnie nasiąkliwe (np. gazobeton) należy pokryć preparatem RIKOMBI GRUND.

Instalacje elektryczne oraz montaż puszek elektrycznych

Zaleca się prowadzenie instalacji elektrycznej w ścianie, aby można było montować płyty EasyTherm na mniejszą grubość kleju niż potrzebna do pokrycia instalacji. Otwory pod puszki elektryczne i wyprowadzenie kabli elektrycznych zaleca się wykonać w ścianie nośnej odpowiednio wcześniej, przed montażem płyt EasyTherm. Puszki elektryczne należy osadzić po pełnym związaniu kleju użytego do montażu płyt EasyTherm.

1. Puszka elektryczna
2. Płyta ISOVER EasyTherm
3. Warstwa kontaktowa kleju wtarta w wełnę mineralną
4. Klej do montażu płyt ISOVER EasyTherm
5. Ściana nośna
6. Klej do osadzenia puszki elektrycznej
d - wgłębienie konieczne do osadzenia puszki elektrycznej w ścianie

Przygotowanie płyt zespolonych EasyTherm
Cięcie
Easytherm płyty gk z wełną - cięcie

Płyty zespolone EasyTherm należy przyciąć na wymiar o 15 mm mniejszy niż wysokość pomieszczenia, cięcie płyt należy wykonać od strony wełny.

Układanie
Easytherm płyty gk z wełną - podkładanie fragmentu gk

Pod płytę przed jej ułożeniem podkłada się kawałki płyty gipsowo-kartonowej, dzięki czemu uzyskuje się szczelinę dolną i górną (elementy usuwa się po związaniu kleju).

Wysokość okładziny

Maksymalna wysokość okładziny wynika z długości handlowej płyty EasyTherm, a w przypadku wyższych pomieszczeń dopuszcza się doklejenie górnej płyty o wysokości max. 60 cm z poziomym przesunięciem względem dolnej o minimum 40 cm (unikanie krzyżowych łączeń).

UWAGA: doklejenie docinki płyt jest możliwe dopiero po sprawdzeniu czy pierwsza warstwa płyt jest stabilnie przytwierdzona do podłoża (minimum 24 godz. po całkowitym związaniu kleju.).

W przypadku pomieszczeń wyższych niż 3,2 m zaleca się stosowanie systemu ETICS z użyciem wełny mineralnej ISOVER.

Otwory w ścianie

Spoiny nie powinny schodzić się w narożnikach otworów, a płyty powinny być docięte w kształcie litery L z minimalną długością wcięcia 15 cm (istnieje możliwość doklejenia wstawki).

Nakładanie kleju i ustawianie płyt zespolonych EasyTherm

Warstwa kontaktowa
Easytherm płyty gk z wełną - warstwa kleju

Wtarcie w wełnę cienkiej warstwy kleju (klej gipsowy Rigips lub klej cementowy weberbase UNI Wna całej powierzchni płyty.

Warstwa nośna

Naniesienie placków kleju (tego samego, którego użyto w warstwie kontaktowej) w czterech rzędach wzdłuż dłuższych krawędzi płyty i rozstawach co ok. 30 cm w każdym kierunku, a na obrzeżach wszystkich 4 krawędzi kładziemy placki podłużne (10 x 30 cm).

Ilość kleju - pokrycie minimum 50% powierzchni płyty, a przy nierównej ścianie objętość placków należy odpowiednio zwiększyć. Na krótkich krawędziach konieczne są przerwy między plackami w celu zapewnienia wysychania, za wyjątkiem naroży i otworów, kiedy klej nanosi się ciągłym pasem.

Podłoża bardzo równe (odchyłka 5 mm/2 m) - dopuszcza się klejenie na grzebień 12 mm na całej powierzchni płyty.

Dociskanie płyty
Easytherm płyty gk z wełną - docisk łatą

Płytę należy dociskać przez łatę w celu równomiernego rozprowadzenia kleju i uzyskania równej płaszczyzny
w kierunku pionowym i poziomym. Nie dopuszcza się nadmiernego ostukiwania płyty młotkiem gumowym przez łatę.

Klejenie płyt zespolonych - narożniki

Kluczowym celem w przypadku klejenia płyt EasyTherm w narożnikach jest unikanie mostków termicznych (mostków cieplnych)

Narożnik wewnętrzny

Narożnik zewnętrzny

Klejenie płyt w narożnikach wewnętrznych

W pierwszej kolejności do jednej ściany narożnika należy przykleić fragment wełny mineralnej odciętej z płyty EasyTherm.

Następnie na drugiej ścianie kładziemy płytę EasyTherm i przysuwamy do przyklejonej wełny.

Po ustabilizowaniu wełny należy przyciąć jej nadmiar i przykleić kontaktowo do niej kolejną płytę EasyTherm.

Klejenie płyt na narożnikach zewnętrznych

Najpierw należy na jednej ze ścian przykleić płytę EasyTherm tak, aby wystawała ona poza lico narożnika o grubość płyty EasyTherm powiększoną o grubość kleju.

Po związaniu kleju należy usunąć warstwę wełny z krawędzi płyty na szerokości 32 mm powiększoną o grubość kleju wsuwając w jej miejsce płytę z sąsiadującej ściany.

Montaż EasyTherm i przedścianki/okładziny RÓWNOCZEŚNIE na ścianach wewnętrznych prostopadłych do siebie

W pierwszej kolejności należy zamontować przedściankę/okładzinę ścienną.

Płyty gipsowo-kartonowej przedścianki/okładziny ściennej nie należy mocować do samego końca okładziny
do styku z sąsiadującą ścianą. Płytę g-k zaleca się zakończyć w odległości ok. 30 mm od sąsiadującej prostopadle ściany.

Dodatkowo w przedściance stosuje się dodatkowy profil pionowy CW w celu umożliwienia wygodnego zamocowania płyty g-k.

W kolejnym etapie należy odciąć fragment wełny z płyt EasyTherm i przykleić go z naddatkiem za pomocą kleju do ściany.

Następnie należy dociąć przyklejony fragment wełny nożykiem tak, by jego zewnętrzna powierzchnia licowała się z płytą g-k okładziny/przedścianki.

Ostatnim etapem jest montaż płyt EasyTherm na ścianie na styk z przedścianką/okładziną.

Połączenie pomiędzy okładzinami wykonuje się jako ślizgowe z wykończeniem w postaci narożnika aluminiowego lub taśmy narożnikowej.

Montaż EasyTherm do ściany wewnętrznej sąsiadującej ze ścianą, na której WCZEŚNIEJ zamontowano okładzinę ścienną/przedściankę

W przypadku, gdy do ściany prostopadłej do ściany, na której montowane będą płyty EasyTherm, zamocowana jest przedścianka lub okładzina ścienna, nie ma możliwości zachowania ciągłości izolacji termicznej na połączeniu tych dwóch przegród.

Wówczas płyty EasyTherm montuje się standardowo na styk z przedścianką/okładziną, a połączenie pomiędzy okładzinami wykonuje się jako ślizgowe z wykończeniem w postaci narożnika aluminiowego lub taśmy narożnikowej.

Montaż płyt gk z wełną na klatkach schodowych

W przypadku montażu płyt EasyTherm na ścianie wzdłuż biegu schodów, płyty montuje się standardowo z zachowaniem wcześniej wymienionych wytycznych.

 

Montaż EasyTherm na biegu klatki schodowej

Przed przystąpieniem do montażu płyt EasyTherm na biegu schodów należy rozplanować układ płyt. Dolną krawędź płyt EasyTherm należy dociąć odpowiednio do kształtu i wymiarów schodów z uwzględnieniem szczeliny pomiędzy stopniami schodowymi a płytą. Płyty montuje się z pozostawieniem szczeliny górnej i dolnej.

Docinki płyt EasyTherm w kształcie trójkątów lub trapezów montuje się u góry ściany nad pełnymi płytami. Wysokość docinka wynika z wymiaru brakującej wysokości klatki schodowej. Montaż płyt EasyTherm możliwy jest na klatkach schodowych o maksymalnej wysokości 320 cm. W przypadku konieczności montażu na wysokich ścianach, na wysokości powyżej 3,2 m koniecznie jest zastosowanie specjalnie dobranych rozwiązań z wykorzystaniem łączników mechanicznych przy zachowaniu wszystkich wytycznych producenta. Zobacz w katalogu dla wykonawców.

 

Montaż elementów wyposażenia klatki schodowej

Elementów wyposażenia klatki schodowej nie należy mocować bezpośrednio do płyt EasyTherm. Wszystkie elementy, w tym poręcze, powinny być zamontowane do ściany nośnej, na której mocowane są płyty EasyTherm.

W miejscach, w których będzie mocowana poręcz należy wykroić w płycie EasyTherm odpowiednie otwory. Po zamocowaniu poręczy krawędź otworu można zabezpieczyć w celach estetycznych maskownicą (rozetą maskującą).

 

Wykonanie cokołu - sposób 1

Jeżeli na biegu schodowym przewidziane jest wykonanie cokołu, płytę EasyTherm należy przykleić do ściany wyżej na wysokość planowanego cokołu, pozostawiając miejsce nad stopniami schodowymi na przyklejenie wełny mineralnej. W miejsce pomiędzy płytą EasyTherm a stopniami schodowymi na ścianie przykleja się wełnę mineralną, którą wykańcza się odpowiednim materiałem stanowiącym cokół np. płytki ceramiczne, listwa cokołowa.

 

Wykonanie cokołu - sposób 2

Wykonanie okładziny cokołu w postaci np. listwy cokołowej, płytek ceramicznych na płycie EasyTherm.

 

Uwaga

W pierwszej kolejności należy wykonać montaż płyt EasyTherm na ścianie, a w następnej kolejności wykończenie stopni schodowych oraz cokołu.

Easytherm płyty gk z wełną - montaż do ściany

Wskazówki montażowe EasyTherm

Montaż płyt EasyTherm na ścianach z przewodami instalacji np. elektrycznej

Wszystkie przewody instalacji należy prowadzić w wykonanych w ścianie bruzdach, nie na jej powierzchni, aby można było montować płyty EasyTherm na mniejszą grubość kleju niż potrzebna do pokrycia instalacji.

Alternatywnym rozwiązaniem jest poprowadzenie przewodów instalacyjnych w warstwie kleju, o ile ich grubość na to pozwala. W związku z tym, że wszystkie instalacje należy prowadzić w ścianie, w przypadku ścian prefabrykowanych umiejscowienie instalacji należy przewidzieć w prefabrykacie na etapie prefabrykacji elementu.


Montaż elementów punktowych na ścianie

Nie zaleca się montażu elementów np. lamp, kinkietów itp. bezpośrednio do płyt EasyTherm. Montaż wszystkich elementów należy wykonać do konstrukcji nośnej ściany. 


Zabezpieczenie przed wginaniem płyty przy montażu dodatkowych obciążeń do ściany nośnej

Podczas montażu dodatkowych elementów na ścianie należy użyć takiej siły, która nie doprowadzi do wgięcia płyty. Przed montażem dodatkowych obciążeń należy wykonać w płycie EasyTherm otwór o większej średnicy niż element mocujący, tak by element ten nie uszkodził krawędzi płyty w otworze. Dodatkowo, aby zabezpieczyć otwór przed uszkodzeniem, można zamontować w nim tuleję, w której zostanie umieszczony element mocujący. Elementy mocujące powinny być dobrane zgodnie z wytycznymi ich producenta przy uwzględnieniu maksymalnych sił i obciążenia, które mogą przenieść.

Szpachlowanie i wykończenie
Szpachlowanie spoin

Szpachlowanie można zacząć dopiero po związaniu i wyschnięciu kleju. Zastosować należy materiały RIGIPS:
masa konstrukcyjna VARIO z taśmą flizelinową i masą wykończeniową.

Uwaga: szczeliny dolne i górne powinny pozostać niezaszpachlowane.

Szpachlowanie narożników

Do szpachlowania narożników stosowana jest specjalna taśma narożnikowa Rigips HABITO® NO-COAT® z rdzeniem
z kopolimeru wklejonej z użyciem masy Rigips Premium Light.

Wykończenie powierzchni

Finalne wykończenie – malowanie. 

Uwaga: nie dopuszcza się obciążania okładziny z płyt EasyTherm (np. płytkami ceramicznymi), a montaż balustrad/uchwytów należy wykonać do ściany nośnej

Sprawdź opinie wykonawców o płytach EasyTherm
Płyta ISOVER EasyTherm na budowie. Ocieplenie korytarza. Jak oceniają nowy produkt wykonawcy?
EasyTherm - korytarz 1
EasyTherm - korytarz 2
EasyTherm - korytarz 3
EasyTherm - korytarz 4
Ocieplenie korytarzy płytą zespoloną ISOVER EasyTherm - osiedle Bella Vista w Kielcach
Ocieplenie korytarzy płytą zespoloną ISOVER EasyTherm na osiedlu Bella Vista w Kielcach