Hero Image
EasyTherm - płyty zespolone - montaż krok po kroku
instrukcja montażu

Płyty EasyTherm - montaż krok po kroku

Płyty zespolone EasyTherm to połączenie płyt gk z wełną mineralną - nowoczesne rozwiązanie dla korytarzy i klatek schodowych, do izolacji cieplnej i akustycznej wewnętrznych ścian, rozdzielających w budynku pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych lub słabiej ogrzewanych. Płyty stosuje się od strony pomieszczenia o niższej temperaturze, zgodnie z normą EN 13950:2014.

Montaż płyt EasyTherm w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wyróżnia się krótkim czasem realizacji i dużą oszczędnością przestrzeni. Warunkiem sukcesu jest ścisłe przestrzeganie wskazówek montażowych. Oto instrukcja montażu płyt zespolonych EasyTherm krok po kroku.
 

Przed montażem

Ocena podłoża: Stosowanie płyt EasyTherm musi być poprzedzone fachową oceną podłoża i warunków panujących w budynku.

Transport na budowie: Do przenoszenia pojedynczych płyt potrzebne są dwie osoby, które przy jej podnoszeniu będą trzymać ją za krótsze boki. Płyta powinna znajdować się w ułożeniu prostopadłym do podłoża (pionowo), aby nie była narażona na wygięcie i złamanie.

Składowanie: Na oryginalnej palecie w pozycji poziomej, w pomieszczeniu suchym i bez wpływu czynników zewnętrznych.

Ochrona przed zapyleniem: Przed i w trakcie prac płyty czekające na montaż powinny być przykryte folią.

Dobór kleju: Do płyt EasyTherm należy stosować klej gipsowy Rigips lub klej cementowy weberbase UNI W (przy przylegających do siebie płytach należy używać jeden rodzaj kleju).

Zobacz, jak montować płyty gk z wełną EasyTherm

Jak montować płyty zespolone ISOVER EasyTherm? Montaż ocieplenia od wewnątrz krok po kroku.

Jak montować płyty zespolone ISOVER EasyTherm? Montaż ocieplenia od wewnątrz krok po kroku.

Montaż - przygotowanie podłoża
Równe podłoże

Płyty zespolone EasyTherm przyklejamy do podłoża nośnego, stabilnego, czystego i niezawilgoconego, bez starej farby, płytek, tynku czy pozostałości środków antyadhezyjnych.

Ocena podłoża

Wilgotność mniejsza niż 3% (metoda CM) i nierówności powierzchni do 2 cm (większe odchyłki należy wyrównać)

Powierzchnie nienasiąkliwe i nasiąkliwe

Powierzchnie nienasiąkliwe (np. gładki beton) należy pokryć preparatem RIKOMBI KONTAKT lub Prim Kwarc.

Powierzchnie nasiąkliwe (np. gazobeton) należy pokryć preparatem RIKOMBI GRUND.

Instalacje elektryczne oraz montaż puszek elektrycznych

Zaleca się prowadzenie instalacji elektrycznej w ścianie, aby można było montować płyty EasyTherm na mniejszą grubość kleju niż potrzebna do pokrycia instalacji. Otwory pod puszki elektryczne i wyprowadzenie kabli elektrycznych zaleca się wykonać w ścianie nośnej odpowiednio wcześniej, przed montażem płyt EasyTherm. Puszki elektryczne należy osadzić po pełnym związaniu kleju użytego do montażu płyt EasyTherm.

1. Puszka elektryczna
2. Płyta ISOVER EasyTherm
3. Warstwa kontaktowa kleju wtarta w wełnę mineralną
4. Klej do montażu płyt ISOVER EasyTherm
5. Ściana nośna
6. Klej do osadzenia puszki elektrycznej
d - wgłębienie konieczne do osadzenia puszki elektrycznej w ścianie

Przygotowanie płyt zespolonych EasyTherm
Cięcie
Easytherm płyty gk z wełną - cięcie

Płyty zespolone EasyTherm należy przyciąć na wymiar o 15 mm mniejszy niż wysokość pomieszczenia, cięcie płyt należy wykonać od strony wełny.

Układanie
Easytherm płyty gk z wełną - podkładanie fragmentu gk

Pod płytę przed jej ułożeniem podkłada się kawałki płyty gipsowo-kartonowej, dzięki czemu uzyskuje się szczelinę dolną i górną (elementy usuwa się po związaniu kleju).

Wysokość okładziny

Maksymalna wysokość okładziny wynika z długości handlowej płyty EasyTherm, a w przypadku wyższych pomieszczeń dopuszcza się doklejenie górnej płyty o wysokości max. 60 cm z poziomym przesunięciem względem dolnej o minimum 40 cm (unikanie krzyżowych łączeń).

UWAGA: doklejenie docinki płyt jest możliwe dopiero po sprawdzeniu czy pierwsza warstwa płyt jest stabilnie przytwierdzona do podłoża (minimum 24 godz. po całkowitym związaniu kleju.).

W przypadku pomieszczeń wyższych niż 3,2 m zaleca się stosowanie systemu ETICS z użyciem wełny mineralnej ISOVER.

Otwory w ścianie

Spoiny nie powinny schodzić się w narożnikach otworów, a płyty powinny być docięte w kształcie litery L z minimalną długością wcięcia 15 cm (istnieje możliwość doklejenia wstawki).

Nakładanie kleju i ustawianie płyt zespolonych EasyTherm

Warstwa kontaktowa
Easytherm płyty gk z wełną - warstwa kleju

Wtarcie w wełnę cienkiej warstwy kleju (klej gipsowy Rigips