zabudowa poddasza
2 min

Szczelność powietrzna budynku

Najlepsze ocieplenie przełoży się na efektywność energetyczną, jeśli poszczególne przegrody będą szczelne. Wiąże się to między innymi z maksymalnym zminimalizowaniem mostków cieplnych w konstrukcji oraz odpowiednią wymianą powietrza w pomieszczeniach. Tym samym zewnętrzne przegrody domu muszą być odpowiednio szczelne dla powietrza od strony wewnętrznej. Wówczas dom będzie najbardziej komfortowym do funkcjonowania, a zarazem oszczędnym w codziennej eksploatacji. Tylko wtedy izolacja i wentylacja działają poprawnie przy niskich nakładach energii i kosztów, zapewniając optymalną temperaturę cały rok.

ciepłe i szczelne poddasze

 

Szczelne poddasze

Szczelność powietrzna budynku nie jest równoznaczna z izolacją. Budynek ocieplony może być niestety nieszczelny, jeśli na etapie projektowym czy wykonawczym nie zabezpieczono przegród zewnętrznych nieprzeźroczystych (ścian, dachu itp.), złącz między nimi i przejść elementów instalacji przed przenikaniem powietrza. Konieczna jest precyzja, ponieważ chodzi o zapanowanie nad gazem, jakim jest powietrze.

Na szczelność powietrzną mają ponadto wpływ zwieńczenia ścian szczytowych w miejscach połączenia z elementami konstrukcyjnymi połaci dachowej, sposób ułożenia elementów dachowych, wykonanie przejść instalacji sanitarnych, osadzenie drzwi i okien czy jakość montażu instalacji elektrycznych w dachu i przy powierzchniach ścian zewnętrznych. Istnieje wiele miejsc w konstrukcji, w których łatwo zapomnieć o szczelnym połączniu, dlatego konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na szczelną warstwę paroizolacyjną.

Ochrona przed zawilgoceniem

Warto stosować kompletne systemy, czyli folie, kleje, taśmy (jak np. ISOVER Vario®), które służą poprawie szczelności zaizolowanego wełną mineralną poddasza. Nie wystarczy tylko użyć odpowiednich materiałów, ale precyzyjnie i dokładnie wykonać wszystkie połączenia folii z elementami konstrukcyjnymi budynku, przejściami instalacyjnymi itd. Paroizolacja hamuje przenikanie powietrza i pary wodnej z wewnątrz do wnętrza przegrody, dzięki czemu chroni przed zawilgoceniem przegrody.