akustyka
dla projektantów
1 minute min

Nowy AKU-Matrix i TERMO-Matrix!

Nowy Aku-matrix i Termo-matrix

Zapraszamy do lektury nowych zaktualizowanych katalogów: Aku-Matrix to narzędzie do doboru systemów lekkiej zabudowy ze względu na izolacyjność akustyczną, a Termo-Matrix służy do doboru systemów dachów skośnych ze względu na izolacyjność termiczną.

Matrix - co nowego?

W nowych katalogach znalazły się m.in.:

AKU-Matrix:

  • Obliczenia izolacyjności akustycznej R’A1 wykonane metodą uproszczoną wg normy PN-EN 12354-1:2017-10
  • Dobór systemów ścian działowych RIGIPS zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015
  • Poprawa izolacyjności akustycznej przegrody przy zastosowaniu okładziny ściennej RIGIPS

TERMO-Matrix:

  • Dobór wełny mineralnej ISOVER i zabudowy poddasza RIGIPS w dachach skośnych i na stropie pod poddaszem nieogrzewanym
  • Współczynniki przenikania ciepła UC z uwzględnieniem najaktualniejszych wymagań Warunków Technicznych
  • Dobór produktów ISOVER i RIGIPS dedykowanych do prezentowanych rozwiązań