Kalkulator U współczynnika przenikania ciepła

Kalkulator współczynnika przenikania ciepła U - banner

Kalkulator U - współczynnika przenikania ciepła

Sprawdź, czy Twój budynek spełnia wymogi Warunków Technicznych

Oblicz współczynnik przenikania ciepła

Wyznacz przybliżoną wartość U dla różnych rozwiązań izolacyjnych przed budową lub termomodernizacją budynku i dowiedz się, czy wybrane rozwiązanie spełnia wymogi Warunków Technicznych obowiązujących w Polsce.

Wybierz rodzaj przegrody, dla której chcesz wykonać obliczenia

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi!

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?

Dla przegród budowlanych - dachów, ścian i innych - istotnym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła U. Od wartości U przegród zależy termoizolacja budynku.  Im mniejsze "U" przegrody tym lepiejco więcej - właśnie ta wartość podlega wymogom Warunków Technicznych. Uwzględnia on właściwości termiczne wszystkich materiałów tworzących przegrodę - muru, cegieł, elementów konstrukcji, a na jak najlepszą wartość U "pracuje" materiał izolacyjny.

Współczynnik przenikania ciepła U to współczynnik określający przenikanie ciepła przez przegrody termiczne. Współczynnik dla powierzchni płaskiej określa ilość ciepła przenikającego przez przegrodę o jednostkowym polu powierzchni, gdy panuje między powierzchniami różnica temperatur równa jednostce temperatury.

Kalkulator współczynnika U - ISOVER - tablet

Co wpływa na wartość współczynnika przenikania ciepła U?

Jednostka, w której określa się wartość współczynnika przenikania ciepła U - W/(m²·K) - oznacza ilość energii, jaka przeniknie przez metr kwadratowy przegrody, w momencie gdy różnica temperatur po obu jej stronach równa jest jednemu Kelwinowi.

Decydujący wpływ na wysokość współczynnika przenikania ciepła U mają:

- rodzaj izolacji termicznej użytej dla każdej z przegród - jej współczynnik lambda (λ)

- grubość przegród termicznych (proporcjonalnie - im grubsza przegroda, tym lepiej),

- współczynniki lambda (λ) materiałów budowlanych tworzących konstrukcję przegrody

- liczba i powierzchnia okien i drzwi (zawsze mają wyższy współczynnik przenikania ciepła niż lita przegroda),

Współczynnik przenikania ciepła U określa straty energii cieplnej - ilość energii, która ucieka przez przegrody termiczne na zewnątrz. 

Ile powinien wynosić współczynnik przenikania ciepła U?

Dla inwestora najistotniejsza jest świadomość, że im niższa wartość U, tym przegroda ma lepsze właściwości izolujące, a najmniejsze straty ciepła wykaże dom, którego przegrody będą miały najniższe wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych.

Obowiązujące prawo budowlane - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tzw. Warunki Techniczne 2021) - określa wartość maksymalną:

  • 0,20 W/m2K dla ściany zewnętrznej
  • 0,15 W/m2K dla dachu skośnego

W latach 2016-2020 współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie mógł przekroczyć 0,25 W/(m2·K), a dla dachu skośnego - 0,18 W/(m2·K) - norma została zaostrzona w 2021.

ISOVER kalkulator cieplny - termowizja - renowacja