środowisko

Ślad węglowy domu jednorodzinnego - raport

Ślad węglowy domu jednorodzinnego - raport

 

O śladzie węglowym mówi się coraz więcej, a media i twórcy internetowi prześcigają się w przeliczaniu, jaką emisję gazów cieplarnianych powoduje kilogram kawy, nowy t-shirt, posiłek czy telefon. Nie mamy ambicji z nimi konkurować. Postanowiliśmy jednak zaproponować przekrojową analizę śladu węglowego domów jednorodzinnych zaprojektowanych według warunków technicznych obowiązujących od roku 2017 i od 2021.

W tym celu Krajowa Agencja Poszanowania Energii przeprowadziła symulację dla dwóch wariantów projektu domu jednorodzinnego HomeKONCEPT 81, w których zastosowano materiały izolacyjne ISOVER oraz systemy suchej zabudowy RIGIPS i szkło BUILDING GLASS. Poprzez przedstawienie wyników obliczeń pragniemy zwrócić uwagę na to, jak decyzje prywatnych inwestorów wpływają na emisję CO2 i co mogą zrobić architekci, wykonawcy, producenci, aby ograniczyć ślad węglowy swoich realizacji.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu czy przedsiębiorstwa. Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna). Ponieważ na zmiany w środowisku naturalnym mają wpływ nie tylko: dwutlenek węgla, ale także inne gazy cieplarniane m.in.: metan, tlenki azotu czy związki fluoru, ślad węglowy wyraża się w kilogramach dwutlenku węgla ekwiwalentnego (litera „e” na końcu wskaźnika).

Żeby uprościć informację, po prostu przelicza się emisje pozostałych związków na jeden rodzaj emisji, w tym wypadku CO2. Ślad węglowy jest związany ściśle z rodzajem energii. Energia z węgla powoduje większe emisje, niż energia nuklearna. Do obliczeń śladu węglowego budynku używa się zatem tzw. miksu energetycznego według kryterium nośników energii (np. prąd lub olej napędowy) lub sposobów wytwarzania. W Polsce miks energetyczny jest bardzo niekorzystny, bo większość energii pochodzi w węgla.

Jak obniżyć ślad węglowy domu jednorodzinnego?

Oto siedem sposobów na obniżenie śladu węglowego domu, a jednocześnie podniesienie komfortu mieszkania oraz obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości poprzez redukcję zapotrzebowania na ogrzewanie.

Oczywiście - najlepiej zastosować się do wszystkich poniższych sugestii, zaczynając od etapu zakupu działki, projektu i pomysłu na usytuowanie domu, a na etapie doboru rozwiązań pamiętając, że system izolacji jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo - zaniedbanie jednego sposobu ucieczki ciepła to już duże straty!

Poznaj 7 sposobów na obniżenie śladu węglowego budynku
Jak obniżyć ślad węglowy? 7 sposobów

"W opracowaniu dzielimy się naszą wiedzą na temat śladu węglowego, projektowania efektywnych energetycznie budynków oraz izolacji termicznej. Raport kierujemy do aktywnych obywateli, samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli branży budowlanej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką śladu węglowego. Liczymy, że w ten sposób uda nam się zaangażować społeczeństwo w starania o poprawę środowiska naturalnego." - piszą autorzy Raportu.