energooszczędność
termomodernizacja

Świadectwo energetyczne budynku - nowe istotne zmiany

efektywność energetyczna budynku

 

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego, która weszła w życie 28 kwietnia br. przyniosła szereg istotnych zmian. Zmiany dotyczą zarówno właścicieli nieruchomości i inwestorów, jak i osób nabywających oraz wynajmujących nieruchomości. Warto wiedzieć, co zmiany oznaczają dla poszczególnych stron.

Świadectwa energetyczne - wymagania prawne

Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię związaną z użytkowaniem budynku lub jego części, czyli energię na potrzeby ogrzewania, wentylacji, ogrzania wody, chłodzenia, a dla budynków niemieszkalnych – również oświetlenia. Informacje zawarte w świadectwie pozwalają orientacyjnie określić zapotrzebowanie na energię w skali roku, a co za tym idzie – oszacować koszty utrzymania budynku lub jego części wynikające ze zużycia energii.

Obowiązek sporządzenia i przekazania tego dokumentu w przypadku m. in. zawarcia umowy sprzedaży lub najmu budynku lub jego części nie jest niczym nowym i funkcjonuje w polskim prawie od kilkunastu lat. Nowelizacja ma wychodzić naprzeciw problemowi nieprzekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w następstwie sprzedaży lub wynajmu. Od 28 kwietnia br. za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii: „Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek, ale jest konieczne, gdy nieruchomość chcemy sprzedać lub wynająć”. Dla nowo wybudowanego budynku od 28 kwietnia br. świadectwo energetyczne należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku wyłączone są m.in. budynki mieszkalne o powierzchni zabudowy do 70 m2, wybudowane dla własnych potrzeb mieszkaniowych czy też budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Pełna lista przypadków zwolnionych z obowiązku sporządzenia świadectwa znajduje się w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić osoba, która widnieje w wykazie osób uprawnionych do sporządzania tych świadectw. Wykaz osób jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, który prowadzi Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Świadectwa energetyczne (świadectwa charakterystyki energetycznej) sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku podanych w rozporządzeniu, uwzględniając  w odniesieniu do budynku lub jego części parametry techniczne konstrukcji, zastosowane instalacje  oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego. Podstawą opracowania dokumentu w większości przypadków jest projekt budynku. W sytuacji, gdy umieszczone w nim dane odbiegają od stanu faktycznego (np. w przypadku starszych obiektów), informacje zawarte w projekcie powinny zostać zweryfikowane przez wizję lokalną.

Co oznacza wynik charakterystyki energetycznej budynku?

świadectwo energetyczne budynku

W sytuacji, gdy jesteśmy inwestorem i planujemy sprzedaż/wynajem budynku lub lokalu, im lepszy wynik uzyskamy w świadectwie charakterystyki energetycznej, tym atrakcyjniejsza może okazać się oferta na tle innych. Należy mieć świadomość, że zgodnie z aktualnymi przepisami wyniki uzyskane w świadectwie muszą być podane w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części. A jeżeli budujemy na użytek własny, to im wyższa będzie efektywność energetyczna naszego domu, tym więcej zaoszczędzimy na jego utrzymaniu. A jednocześnie będziemy przyjaźniejsi dla środowiska.

Jak polepszyć parametry cieplne budynku?

O osiągnięcie jak najlepszych parametrów w zakresie charakterystyki energetycznej budynków powinno się zadbać już na etapie projektowania obiektu. Kluczowe wskaźniki w zakresie charakterystyki energetycznej budynku to:

  • EP – energia pierwotna, która jest sumą energii końcowej oraz nakładów energii poniesionych  w celu dostarczeniu energii do budynku,
  • EK – energia końcowa, która określa ilość energii rzeczywiście zużywanej w budynku, uwzględniając straty wynikające z wytwarzania i przesyłania wewnątrz budynku,
  • EU – energia użytkowa, czyli energia, którą trzeba dostarczyć do pomieszczeń ogrzewanych w budynku, aby zapewnić w nich wymaganą temperaturę.

Energia użytkowa uwzględnia m. in. straty ciepła przez przegrody. Chcąc zatem osiągnąć jak najlepszą efektywność energetyczną budynku warto zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Szacuje się, że straty ciepła przez ściany zewnętrzne wynoszą 20-30%. Również przez dach tracimy 20-30% ciepła. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku domu kilkadziesiąt procent energii zużywa się na ogrzewanie, odpowiednia izolacja ma znaczny wpływ na efektywność wykorzystania energii, a co się z tym wiąże – koszty utrzymania budynku.

Aby zapobiec dużym stratom ciepła, należy pochylić się nad efektywnym rozwiązaniem izolacji termicznej, wyborem szczelnych materiałów oraz ich profesjonalnym montażu. 

Wszystko o świadectwach energetycznych
Wszystko o świadectwach charakterystyki energetycznej! Ociepl dom, płać mniej za ogrzewanie #ISOVER

Ocieplenie ścian zewnętrznych - ETICS i fasada wentylowana

Kluczowym parametrem materiału termoizolacyjnego jest współczynnik przewodzenia ciepła (λ - współczynnik lambda). Im jest on niższy, tym lepiej. W przypadku ścian zewnętrznych wiodącymi technologami ocieplenia jest metoda lekka mokra (ETICS - czyli ocieplenie np. wełną mineralną) oraz fasada wentylowana. Dla obydwu technologii ISOVER posiada w ofercie produkty o wysokiej jakości i niskich współczynnikach przewodzenia ciepła.

Dla technologii lekkiej mokrej (ETICS) rekomendowanym produktem jest ISOVER Fasoterm 35. Jest to płyta ze skalnej wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,035 W/mK. Zaleca się, aby stosując technologię lekką mokrą używać wyłącznie kompletnych systemów ociepleń, posiadających odpowiednią dokumentację (np. Krajowa Ocena Techniczna). Stosując płytę termoizolacyjną z wełny mineralnej ISOVER Fasoterm 35 w połączeniu z systemem weber.therm WM można osiągnąć skuteczną i trwałą izolację ścian zewnętrznych.

W przypadku wyboru izolacji ściany zewnętrznej w technologii fasady wentylowanej, świetnie sprawdzą się zarówno płyty ze szklanej wełny mineralnej ISOVER Super-Vent (λ = 0,032 W/mK), jak również płyty z wełny skalnej  - ISOVER Polterm Plus (λ = 0,034 W/mK).

Ocieplenie poddasza - dachy skośne i płaskie

Dachy skośne oraz dachy płaskie również posiadają dedykowane produkty do izolacji. W przypadku dachów skośnych świetnie sprawdzają się produkty ze szklanej wełny mineralnej w rolce. Raz, że charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, to pozwalają zminimalizować ilość odpadu materiału w wyniku docinku w porównaniu do izolacji z płyt.

Czołowymi produktami ISOVER do izolacji dachów skośnych jest Super-Mata (λ = 0,033 W/mK) oraz Super-Mata Plus (0,032), dostępne również w wariantach z welonem szklanym.

Do izolacji dachów płaskich należy stosować płyty twarde. Świetnie sprawdzą się tutaj płyty ISOVER Dachoterm S.

schemat ocieplenia poddasza